20170802_191709

Koloseum v městě Řím v Itálii
Forum romanum v italském Římě.