Fronta u Vatikánu

Itálie, Řím, Svatopetrské náměstí, Vatikán, Svatý Petr, bazilika Svatého Petra.

Forum romanum v italském Římě.
Vatikán s bazilikou svatého Petra a Svatopetrským náměstím.