Informační světelné tabule na úřadu

Informační tabule s pořadím na úřadu. Nápis vstupte, prosím a nevstupovat. Elektronizace státní správy. Elektronizace úřadů.

Oznámení nad dveřmi úřadu při žádosti o občnaský průkaz, cestovní pas
Článek časopisu Týden o poutnictví, putování, Svatojakubská cesta