aerial-photography-of-people-playing-soccer-2935983

Cíl, cíle, životní cíl, stanovený cíl, dosažení cíle. Výsledky, naplnění a radost.Vize, strategie, projekty a cíle.