Cajarc

Pouť do Santiaga de Compostela vede ve Francii přes město Cajarc

Kamenný úkryt pastevců ve Francii vedle Svatojakubské cesty
Poutní kostel ve francouzském městě Cajarc