Cajarc

Ve Francouzském Preyssac se pro svatojakubské poutníky nachází noclehárna s dobrovolným příspěvkem
Svatojakubská cesta ve Francii poutníky potěšila veselou cisternou