Cimbálovka

Cimbálovka při Jízdě králů. Krojovaná cimbálovka, lidová hudba.

Tradice, Jízda Králů, Slovácko, Slovácký rok, král, kroj, krojovaná jízda.
Dožínky, průvod, kroje, lidová veselice, Haná, Kroměříž, věnec