Finalizace boku prodejního stánku

Kompletace boku prodejního stánku vlastní domácí výroby.

Prodejní stánek, bok, muž, stavař, konstruktér, výroba, domácí výroba, vlastní výroba
Vlastní výroba domácí stánku, díly, konstrukce, části, součásti.