Foto z prezentace

Besedam promítání, povídání, cestopis z pouti do Španělska a cestování po Pyrenejském poloostrově.

Zrekonstruovaná kulturní památka Svatá hora v Příbrami
mapa evropských cest do Santiago de Compostela