Freska 3

Starořímské město pohřbené sopečným prachem sopky Vesuv v Kampánii. Itálie

Freska ve městě Pompeje pohřbeném sopkou Vesuv