World Trade Organization

Svatojakubská pouť do Sasntiaga prochází v Ženevě kolem Světové obchodní organizace.

Svatojakubská cesta mě dovedla do Ženevy
Dar na Svatojakubské cestě