Hraniční kámen Svatojakubské cesty

Santidágo de Compostela je vzdáleno 2825 km od českých hranic

Svatojakubská mušle, hvězda, symbol poutě
Východobavorská cesta Santiago de Compostela Bad Kotzting