Klášter Weltenburg

Klášter Weltenburg dodnes vaří pivo a je častým cílem turistů. KOlem vede Svatojakubská východobavorská trasa

Poutní místo na cestě do Santiaga
Santiago de Compostela, pouť vede kolem hranic Římské říše.