Jindřich Smítka

Ubytování ve františkánském klášteře na Svatojakubské cestě
Německá část švýcarské trasy přechází ve francouzskou u Friburgu