IMAG0903

Svatojakubská cesta vede z Lindau lodí přes Bodamské jezero