Panorama Alp

Cesta do Santiaga de Compostela vede přes Švýcarsko, kde je možné schlédnout panoramitické pohledy na Alpy

Příjezd po Bodamském jezeru do města švýcarského Rorschach
Svatojakubská cesta skýtá i potěšení ve formě sauny