Změna značení

Friburg je hranicí mezi německy a francouzsky hovořící částí Švýcarska. Svatojakubská trasa je však dobře značená.

Stará radnice ve Švýcarském Interlakenu