Mezinárodní návštěva v Příbrami

Mezinárodní setkání na Svaté Hoře v Příbrami.

Rusky mluvící Ind, Němka, Jindra na Svaté Hoře v Příbrami
Beseda o pěší pouti do Santiága de Compostela v Lázu u Příbrami