Mozaika na podlaze

Mozaika na podlaze domu v Pompejích v Kampánii v Itálii

Pohled do domu odkrytého při vykopávkách ve městě Pompeje pohřbené sopečným prachem ze sopky Vesuv