Working holiday

Nový Zéland, Kanada, Austrálie, Working holiday, praovní prázdniny. Vstupní razítko do země.

Woofing u truhláře na Novém Zélandu
Working holiday Nový Zéland. S autem na 90 mile Beach na Severním ostrově.