Nýtování rýžovacího žlabu

Domácí výroba levného rýžovacího žlabu a splavu pomocí nýtů a starého železa.

Tvar rýžovacího žlabu pro rýžování zlata.
Nářadík výrobě rýžovacího žlabu z kovu.