pobrezi-peniche

Portugalské Pobřeží cestou do Fara
V půlce prosince v Portugalsku