pochod-tri-kralu

Pochod králů ve Španělském městě Vianna cestou do Santiaga de Compostela

Netradiční křížová cesta vedle Svatojakusbké pouti ve Španělsku
Najera je poutní město ve Španělku na Svatojakubské cestě