Poslední most přes Dunaj

Dounauworth je posledním bodem Východobavorské trasy. Překročením Dunaje začíná cesta bavorským Švábskem

Vybavení na půlroční cestu do Santiaga de Compostela
Průchod do poutního města Donauworth