Pozor- kudlanky

Dopravní značka upozorňuje na kudlanky v přírodní rezervaci na vrcholu Gibraltaru

Pozor na ještěrky v přírodní rezervaci na Gibraltarské skále
Proudění mraku na Gibraltrské skále