Svatojakubská mušle

Svatojakubská pouť, symbol,, symbolika, mušle, dýně, hůl. Znaky poutníka.

Káčer, který je vlastně houser
Změna je život, věci brání změnám i životu. Jak naslouchat impulzům, přestat se brzdit a využít lenosti ke svému prospěchu.