Řezání fošen

Rozřezání kmenu padlého stromu motorovou pilou na fošny k výrobě stavebního řeziva pro prodejní stánek.

Naměření kmenu padlého stromu na stavební materiál.