Předání práva nad chasou

Hody v obci Moravany u Kyjova. Stárek a krojovaný průvod.

Krojovaný průvod, kroje, tradice, lidové tance, zpěvy.