Stárek, víno a tanec

Krojovaný průvod při hodech neboli posvícení v Moravanech

Předání práva nad chasou stárkovi, který po dobu slavností vede hody
Popíjení a tancování v židlích nad průvodem.