Dívky v krojích

Krojovaný průvod, chasa, dívky v krojích při hodech neboli posvícení v Moravanech

Popíjení a tancování v židlích nad průvodem.
Káčer, který je vlastně houser