Hody Moravany

Krojovaný průvod a jeho pstřední postavy stárek a stárková při hodech neboli posvícení v Moravanech

Lidové zpěvy v kulturním domě při slavnostech - hody
Oběd u Milana v Moravanech při místních Svatováclvských hodech