Socha

Soha vykopaná ve městě Pompeje v italské Kampánii pod sopkou Veusv

Výhled na Pompeje a sopku Vesuv, který zapříčinil katastrofu
Posilovat a cvičit se v Pompejích chodilo do této tělocvičny pod Vesuvem