Starý mlýn

Svatojakubská cesta vede ve Francii přes Bach, kde se nachází rozcestník značící vzdálenost do Santiaga de Compostela
Svatojakubská cesta ve Francii prochází přes město Cahors