Svatá hora Příbram

Poutní bazilika na Svaté hoře v Příbrami. Počáteční a konečný bod Svatojakubské pouti do města Santiago de Compostela

Promítání fotek z pouti do Santiago de Compostela