svatojakubska-bota

Na pouti do Santiaga de Compostela lze najít boty s překvapení

Paprsky na Svatojakubské cestě ve Španělsku
Netradiční křížová cesta vedle Svatojakusbké pouti ve Španělsku