Uskladněné fošny

Fošny nařezané z padlého stromu pouze motorovou pilou jsme uskladnili pod provizorní střechou ze starých tašek.

Motorová pila, stavební řezivo, výroba fošen, vlastní prkna, řezání motorovou pilou.