Vstupní brána Donauworth

Poslední bod Východobavorské poutní trasy do Compostely. Začíná cesta bavorským Švábskem.

Most přes řeku Dunaj v Donauworth
Brožurka k pouti bavorským Švábskem do Santiaga