Prodejní stánek – 2. díl: hrubá stavba

Prodejní stánek, bok, muž, stavař, konstruktér, výroba, domácí výroba, vlastní výroba
Téměř hotová konstrukce.

Staví celá rodina. Z připraveného dřeva jsme spojili dílce a z dílců prodejní stánek. Domysleli jsme chybějící detaily a kde to nesedělo, přišla improvizace i rozbruska.

Z připraveného dřeva, které jsme si nařezali přímo z padlého stromu v lese (psal jsem zde), jsme začali vyrábět hrubou konstrukci prodejního stánku vlastní výroby.

Stavební řezivo, cirkulární pila, motorová pila, uskladnění dřeva, domácí výroba prodejního stánku, z lesa přímo k využití, domácí zdroje, vlastní suroviny, lokální zdroje surovin.
Uskladnění hranolů před použitím

Připravené stavební řezivo jsem nejprve ještě dočistil a rozbruskou s nástavcem na broušení srovnal nejrůznější hrubé zářezy a prořezy.

Výsledkem byly originální hranoly přibližných délek, které jsem pak zkrátil na potřebné délky podle návodu, který jsme našli na internetu.

Náš stánek bude sestávat z pěti konstrukčních dílců, které dohromady utvoří jeden prodejní stánek vlastní výroby.

Domyšlení chybějících detailů

Nevýhodou námi zvoleného postupu, kdy člověk neprovádí kompletní návrh stánku sám je, že se v určitých místech naleznou třecí plochy, které je třeba vyřešit podle aktuální situace a potřeb.

V našem případě se jednalo o spoje a různě konstrukční detaily, které na první pohled vypadaly složitě nebo jsme na jejich realizaci neměli potřebné vybavení.


Improvizace

V chybějících částech jsme proto museli improvizovat. Zejména v oblasti spojů jsem musel přijít s vlastním řešením. Místo původního systému tak mé řešení zahrnuje pořádný kus železa do každého rohu a nosného spoje.

Plecch k rozřezání rozbruskou jako výztuha rohů konstrukce prodejního stánku.
Plech k rozřezání

Na to bylo potřeba najít dostatečně pevný materiál, který by konstrukci opravdu zpevnil. Netrvalo dlouho a v zásobách na mlýně jsem přesně takový pořádný kus starého železa objevil.

Po rozměření mi nalezený kus kovu o tloušťce cca tři milimetry vyšel přesně do požadovaného množství rohových spojů.

Řezání, broušení, ohýbání a natírání

Výroba, řezání, rozbruska, prodejní stánek, domácí výroba, vlastní prodejní stánek
Řezání plechu na patky

Zrezavělý kus železa jsem pak rozbruskou (zde) nařezal na díly potřebných rozměrů a drátěným kartáčem na rozbrusce (zde) pak díly očistil od koroze a dalších nečistot.

Pokračovalo opatrné ohýbání nařezaných dílů pořádným kladivem do víceméně pravého úhlu. Bylo přitom třeba dbát na to, aby kov v bodě ohybu nepraskl. Tímto procesem vznikly rohové patky.

Takto připravené díly bylo dále třeba natřít barvou, která by zabránila další korozi a nejlépe i vypadala pěkně. Zvolil jsem na to matnou černou, která kromě toho, že byla dostupná, také dodá železu zajímavý surový vzhled.

Vrtání a šrouby

Kovová patka do rohu, rozbruska, řezání, výroba, domácí, prodejní stánek,
Natřené kovové patky

Do připravených patek bylo ještě nutné vyvrtat otvory na šrouby. Přišla proto na řadu vrtačka a několik průměrů vrtáků. Po vyměření místa pro otvory jsem důlčíkem vyrazil důlek, aby vrták neujížděl.

Následoval malý vrták na předvrtání, pak vrták na průměr šroubu a pak ještě další s větším průměrem pro sražení hran otvorů.

Jakmile bylo připravené stavební dřevo i kovové rohové patky, přišla na řadu kompletace jednotlivých dílců stánku.

V železářství jsem k tomuto účelu zakoupil spojovací materiál zahrnující vratové šrouby, křídlové matky a podložky v celkové ceně cca 500 korun.


Montáž jednotlivých dílců

Prodejní stánek, bok, muž, akumulátorová vrtačka, stavař, konstruktér, výroba, domácí výroba, vlastní výroba
Finalizace boku prodejního stánku

S Milčou jsme se pak pustili do sestavování jednotlivých dílců stánku. Nejprve jsme pro každý dílec připravili nařezané kusy dřeva do předpokládaného tvaru. Do rohů jsme umístili železné patky a obkreslili předvrtané otvory na dřevo.

Ty jsme pak aku vrtačkou (zde) vyvrtali do dřeva, umístili k nim zpět kovové patky, vložili do otvorů šrouby a vše poutahovali křídlovými maticemi.

Takto jsme zkompletovali všech pět dílů stánku. Ty zahrnují dva boční dílce, prodejní pult, střechu a spodní pult, který slouží pro odložení osobních věcí nebo jako sklad zboží při prodejních akcích.

Stánek z dílců

V dalším kroku bylo třeba spojit těchto pět konstrukčních dílců dohromady do celistvého stánku. Na samotnou kompletaci jsme si v tomto bodě museli přizvat celou rodinu. Milča a mamka držely díly a já s tátou jsme spojovali konstrukci dohromady.

Nejprve jsme svisle opřeli jeden boční dílec o stodolu, doprostřed umístili dřevěnou kozu, která pomáhala podepřít středový prodejní pult a na opačném konci pak přidržet druhou stěnu. Bylo přitom potřeba dorovnat úhly a vše dopasovat tak aby to sedělo.

Díly jsme v kritických místech také stáhli svorkami (zde), aby se nehýbaly a pak už stačilo dílce postupně provrtat a sešroubovat v jeden celek. Stejným způsobem jsme postupovali i v případě spodního pultu a střechy.

Zavětrování

Prodejní stánek, bok, muž, stavař, konstruktér, výroba, domácí výroba, vlastní výroba
Téměř hotová konstrukce.

Nejdůležitější částí celé konstrukce stánku pak je zavětrování. Je to způsob, kterým se jednotlivé konstrukční díly spojí do pevného a stabilního celku. Zavětrování spočívá v umístění rozpěr, které ve správných místech zabrání příčnému pohybu konstrukce.

Zavětrovací vzpěry proto bylo nutné umístit na bočních dílcích stejně jako vpředu, aby se konstrukce nehýbala ani zpředu dozadu, ani zleva doprava.

Byl jsem při tom velmi rád, že nám v tomto bodě pomáhal zkušenější tatík, díky jehož radám stojí výsledná konstrukce docela rovně.


Dodělávky

V tuto chvíli tak stánku schází pouze doplnit desky pultů, středová noha, která má bránit prověšení pultů pod tíhou prodávaného zboží, nátěr a pak nějaký slušivý obleček.

Pult i nohu ještě stihneme do prvního nasazení doplnit. Ošetření závisí na počasí i čase a látky na slušivý obleček stánku budeme muset kreativně vyřešit nějakou improvizací. Jsme však sami zvědaví, jak se nám to nakonec podaří.

K tomu ale zase někdy příště.