Přímá demokracie v České republice – zákonná cesta skrze krajská referenda

Referendum, cedule, krajské referendum, přímá demokracie, jak řídit stát
Směr krajské referendum a přímá demokracie aneb jak řídit stát - zdroj Samphotostock

Zákonná cesta aneb směr přímá demokracie v České republice. Policista Petr Bílý odhalil doposud neviděnou cestu k řízení našeho státu napřímo občany. A to podávání návrhů zákonů skrze krajská referenda.

Směr přímá demokracie v České republice. Sdílím tímto informaci a iniciativu policisty Petra Bílého (zde), který v rámci stávajících zákonů naší země objevil cestu k vykonávání přímé demokracie v České republice.

A to prostřednictvím krajských referend. Pokud proběhne platné referendum v nadpoloviční většině krajů se stejným výsledkem, je výsledek tohoto referenda celostátně závazný.

Více informací ve videu nebo popsané níže pod videem:

Jeho postup – směr přímá demokracie je následující:

Článek 2. bod 1 ústavy České republiky říká:

(1) Lid je zdroje veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavy dále říká

Článek 21. bod 1. listiny

(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.

Občané mohou podávat návrhy zákonů v krajském referendu

Volební urna, hlasování, volby
Vhození hlasu do volební urny. Krajské referendum – směr přímá demokracie.

A jelikož návrhy zákonů mohou podávat i občané, lze podle zjištění Petra Bílého navázat Zákonem o krajích č. 129/2000 sb. a Zákonem o krajském referendu č. 118/2020 sb.

Podle těchto zákonů mohou občané kraje (nebo krajů) na základě žádosti s minimálně 1000 podpisy požadovat projednání určité záležitosti – například konkrétní návrh zákona. Na základě tohoto požadavku vznikne přípravný výbor a pokud pro projednávání takového návrhu získá podporu minimálně 6 % oprávněných voličů kraje, je kraj povinen vyhlásit krajské referendum.

Zastupitelstvo kraje pak může předkládat zákony Poslanecké sněmovně České republiky (PSP).

Pokud přitom dosáhne právoplatný požadavek nadpoloviční většiny hlasujících voličů v nadpoloviční většině krajů (tedy zahrne nadpoloviční většinu obyvatel země). Je toto referendum závazné jak pro dotčené kraje, tak pro celé státní zřízení České republiky včetně PSP.


Druhá cesta k cíli – přímá demokracie

svoboda, zámek, klíč, odemknout, odemčený
Odemčený zámek. Tímto se odemyká nová cesta – směr přímá demokracie. Zdroj: Unsplash

Podle výše uvedeného článku ústavy prozatím standardní cesta – svobodné volby, vyhrávané stále stejnými nevhodnými osobami prostřednictvím tendenčních médií (psal jsem zde), nám prozatím mnoho pozitivních výsledků nepřinášejí. Je proto vhodné poohlédnout se po druhé možnosti, jak lépe spravovat náš stát ve skutečném zájmu občanů.

Jednou z takových možností může být právě možnost, kterou nám odhalil Petr Bílý. Jeho vynikající iniciativa je další pokus, jak otočit dění v naší zemi v prospěch lidí (občanů) a ne ve prospěch zahraničních koncernů, které si na nás neustále mastí kapsu (psal jsem více zde).

Zkusme jí tedy využít a podat několik návrhů na to co nás nejvíc zajímá. Zorganizujme se, prosaďme je v krajském referendu a vyzkoušejme, co se stane.

Pojďme řídit náš stát jinou cestou. Přímo.

— konec článku —

Dál se můžete podívat do e-shopu Motivář.cz a vybrat si z řady designových motivačních obrazů s citátem s podtitulem „denní dávka motivace a dobré nálady“. Případně se domluvit na osobní konzultaci ohledně možností ochrany majetku i přes přicházející ekonomické turbulence (zde) anebo se můžete podívat na Videobesedu o pouti do Santiaga de Compostela (zde) a třeba si přitom i trochu vyčistit hlavu. A nebo si pořídit hezkou voskovou svíčku z rodinné manufaktury (zde).

I nadále se však můžete těšit na další zajímavá témata. Rozhodně se proto zapište k odběru novinek do formuláře níže, aby Vám nic neuniklo nebo podpořte provoz tohoto blogu příspěvkem (více zde).

Přihlásit k odběru novinek: