Agenda 2030: Centrálním řízením společnosti k závislosti, totalitě a otroctví

Dřevo, loutka, běh, černá, pozadí
Dřevěná běžící loutka. Zdroj: Pexles

Agenda 2030: Poslušnost, závislost a kontrola v oblasti peněz, energií, zdraví, zemědělství a v podstatě všech aspektech života člověka. Toto je upozornění na cestu, po které kráčíme k totalitě. Vizionář Čapek a jeho Válka s mloky a Orwellovský 1984 v jednom. Co můžete pro pozitivní změnu udělat Vy?

Agenda 2030 je právně závazný dokument OSN (Organizace spojených národů) podepsaný podle dostupných informací 169 státy světa. Podle oficiálních vyjádření se jedná o „nejširší a nejkomplexnější rozvojovou strategii“ v dějinách OSN, ke které se samozřejmě připojila také Česká republika.

Je to „dlouhodobý a ambiciózní program ve všech oblastech lidského konání,“ stojí na oficiálních stránkách Ministerstva životního prostředí (čtěte zde) a celkový rozpis agendy naleznete na Czechaid (čtěte zde) .

Jedná se tedy vskutku o celosvětový projekt na vytvoření jedné celosvětově unifikované společnosti s centrálním řízením.

Souhrnné cíle agendy 2030

1) Lidé – vymýcení chudoby a hladu ve všech jejich formách a rozměrech a umožnění všem lidem na světě, aby naplnili svůj potenciál v důstojnosti, rovnosti a zdravém životním prostředí.

2) Planeta – ochrana planety před jejím poškozením, včetně udržitelné spotřeby a výroby a čerpání přírodních zdrojů a podnikání urgentních kroků v rámci klimatické změny.

3) Prosperita – zajištění prosperity a životního naplnění pro všechny, včetně toho, že ekonomický, sociální a technologický rozvoj půjde ruku v ruce s přírodou.

4) Mír – zajištění mírumilovných, spravedlivých a inkluzivních společností, které jsou oproštěny od strachu a násilí.

5) Partnerství – vytvoření „globálního partnerství pro udržitelný rozvoj“ založeném na posílené globální solidaritě zaměřené především na potřeby nejchudších a nejvíc ohrožených lidí se zapojením všech zemí, aktérů a lidí.

Přesné cíle i podcíle v jejich plném znění naleznete (zde).

Váhy svobody a spravedlnosti. Zdroj: Unsplash

Libozvučná iluze vs. Realita

Za libozvučnými hesly o ochraně klimatu, vymýcením hladu, nastolení celosvětového míru, partnerství a prosperity se skrývá druhá, temná strana mince.

Tato strana je nátlaková, totalitní, fašistická a vede v rámci těchto hesel k podřízení všech lidských činností ve prospěch někým určeného světového řádu. Řádu, který někteří konkrétní jedinci řídí, ovládají a vynucují jej na všech ostatních z pohledu autority neurčitých, odosobněných a v podstatě nikým nekontrolovaných nadnárodních států a takzvaných mezinárodních institucí bez jakékoli odpovědnosti za své činy.

Ať už se bavíme o Evropské unii, Evropské centrální bance, Mezinárodním měnovém fondu, OSN či Světové zdravotnické organizaci a dalších podobných institucích.


Totalitní nástroje kontroly a moci

Masové sdělovací prostředky jako televize a rádio jsou jen špičkou ledovce. Jsou však stále významnou silou při stanovování správného myšlení populace. Cenzura (už nyní probíhá- čtěte zde), vymývání mozků neustálým opakováním stejných frází podle základního hesla propagandy „dostatečně často opakovaná lež se stává pravdou“.

Internet, digitalizace a další nástroje dálkového dohledu a práce s daty, které o sobě jako jednotlivci skrze sociální sítě, mobilní telefony a dalšími způsoby dnes a denně poskytujeme, daly těmto institucím do rukou nástroje tak mocné, že si je ani George Orwell ve své vizi fašistické totalitní budoucnosti znázorněné v románu 1984 (zde) nedovedl představit.

Tuto agendu přesně vystihuje rčení: „Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.“

Kovidové certifikáty s QR kódem jsou opět jen začátek a velmi jednoduchým nástrojem pro rozdělení společnosti na poslušné, kteří se nechají snadno kontrolovat a ty ostatní.

Začíná realita všedního dne podle totalitní fašistické agendy 2030.

1) Jednotná, dominantní a snadno kontrolovatelná měna a závislost

Pod hlavičkou jednoduchosti a jednotnosti v celém prostoru si můžete dosadit měnu euro nebo dolar. Výsledek bude stejný. Jakmile vznikne jedna významná, dominantní a jednou entitou kontrolovaná měna, začíná pronásledování alternativ, které mohou tuto jednotu narušit.

Jakmile přestávají existovat alternativy a to zejména v oblasti peněz, musí všichni používat tuto jednu měnu. Dochází přitom k omezování možností volby při uchování hodnoty vydělaných peněz a v delším horizontu ke zvyšování cen (inflaci). Tím se lidé stávají závislými a snadno kontrolovatelnými z centrálního řídícího místa. Podle hesla jednotné řízení, jednotné myšlení.

Pokud lidé nemají jiné alternativy a řiditelé této měny se z nějakého důvodu rozhodnou, že již tuto měnu nesmí ta která konkrétní osoba nebo společenství používat, třeba proto, že jsou neposlušní danému řádu, vzniká vyloučení.

Vzniká vyčlenění ze společnosti a bez peněz se dneska člověk moc nehne. V době elektronizace plateb je tento scénář navíc velmi reálný a až velmi snadno proveditelný. Zároveň si tito mocipáni pomohou manipulovat s cenami měny pomocí inflace a deflace i všeho zboží, které je v její hodnotě vyjádřené. Ochuzovat masy lidí a přihrávat kamarádským korporacím.

Proto je třeba trvat na zachování naší národní měny a také hotovosti. A podporovat národní svébytnost.


2.1) Green deal – obnovitelné zdroje

Pod hlavičkou ochrany klimatu dochází už nyní k vynucování poslušnosti. Od uzavírání stávajících a levně provozovatelných elektráren na dlouhodobě dostupná a cenově stabilní paliva dochází k omezování výběru a možností volby a nucenému přechodu na „vybrané“ a často nestabilní a hlavně drahé zdroje.

rostlina, ruka, zelená, účel, světí, prostředky
Rostlina přebarvuje ruku na zeleno.

Nátlak formou zákazů, stále nových daní a poplatků na přechod z klasických, relativně levných, dostupných a prověřených energetických technologií a zdrojů jak v energetice tak i přepravě na drahé, nestabilní a v konečném důsledku ještě méně neefektivní a méně čisté řešení dále zvyšuje inflaci, omezuje možnost volby a dále prohlubuje nerovnováhu, nestabilitu, vyčleňuje jednotlivce ze společnosti a zvyšuje neefektivitu, nedostupnost životního standardu a závislost.

Stačí započítat ekologické dopady při těžbě vzácných nerostů nutných k přechodu zelenou energetiku, uměle vyvolávanou hromadnou poptávku pomocí dotací, zákazů a daní a provozní zdroje nutné k udržení například elektromobility a zelené energetiky v chodu a celý záměr rázem přestane v takto masovém měřítku dávat jakýkoli smysl.

Tedy kromě toho, že nutí k pohybu obrovské množství kapitálu směrem ke zdanění a přerozdělení k velkým korporátům.

2.2) Green deal – drahá paliva

Zákaz používání klasických paliv domácností je další achillovou patou celého systému. Ano, můžete mít levné dřevo (nedej bože, které Vám vyroste ve vlastním lese a zadarmo), uhlí a další paliva, která se u nás používaly stovky let a jsou stále dostupné. Ale prostě je používat nebudete.

Na to je nyní přeci zákon (a jestli není tak brzy bude). Takže vyhoďte staré dobré kotle a kupujte za draho to co Vám řekneme. Plyn, peletky a další. Zadotujeme. Alespoň na začátku. A pak zdražíme jako vždycky. Všichni to víte, ale stejně si naskočíte na novou vlnu. Kdyby náhodou ne, tak zdražíme a zdaníme a zakážeme a znedostupníme.

Je to další díl skládačky v obraze uměle vyvolávaného nedostatku a spolu s tím závislosti, poslušnosti obyvatel a strachu, kterým lze populaci snadněji kontrolovat.

Při tomto přechodu se navíc přesouvá ohromné množství prostředků, síly a energie od běžných lidí k velkým korporátům, které se na tomto vynuceném přechodu značně přiživí a pomohou udržet lidi poslušné.


Zadlužení a další růst závislosti aneb agenda ochuzování

Takzvaný růst všeobecné prosperity, na který se Agenda 2030 odvolává, však doposud není ničím jiným, než dlouhodobou cílenou a všemi dostupnými prostředky prosazovanou snahou o likvidaci úspor a maximalizaci zadlužení jak států, tak firem i obyvatel.

Peníze, kreditní karta a čas
Peníze, kreditní karta, čas

Nástrojů na to je mnoho. Od uměle vyvolávané inflace, která lidi nutí utrácet vydělané peníze s ohledem na jejich neustálý a zrychlující se propad hodnoty, přes negativní úrokové sazby, které dále demotivují k vytváření úspor.

Nástroji, které toto umožňují dnes jsou dále například tištění peněz, nákupy dluhů států na hraně bankrotu (psal jsem zde). Tímto je manipulována cena za obsluhu jejich dluhu i vyřešen problém s odbytem dluhopisů. Normálně by si tyto dluhopisy nikdo se základním vzděláním nekoupil. V tom vstoupí centrální banky a za peníze, které doposud neexistovaly skoupí všechny dostupné dluhy států.

Tím se dluh nezodpovědných států přenese na všechny (konečné) uživatele této měny prostřednictvím inflace. Těchto příkladů je v eurozóně velké množství a zdaleka se nejedná pouze o jih Evropy.

Manipulace s úrokovými sazbami jsou dalším příkladem ochuzování, které jsou navíc pokusem o sociální inženýrství, kterým centrální plánovači společnosti víceméně určují kdy mají lidé co dělat, kupovat, bydlet atp.

To vše vede k dalšímu vytváření inflace, přesouvání peněz o těch co pracují, k těm co vlastní (byť vlastní pouze na dluh).

Pro masy lidí se zhoršuje dostupnost životního standardu, na který jsme si za poslední půlstoletí zvykli. Čím dál uzší skupina profituje takovým způsobem, který snad ani sami nečekali, že si lidé nechají tak snadno líbit.

Vymýcení hladu vede k hubnutí

Vzhledem k násilnému zvyšování cen energií ať už formou emisních povolenek, zvyšování daní z paliv, sníženým předzásobením i zkrátka arogantní neochotou byť jen požádat směrem ven z Evropy o zvýšení dodávky energií (například plynu z překvapivě ochotného Ruska, čtěte zde) vede ke zvyšování cen všeho od hnojiv, paliv na výrobu i přepravu nejen potravin. Toto všechno v konečném důsledku výrazně zvýší ceny potravin.

Kdyby toto náhodou nestačilo na rázné zvýšení inflace, závislosti, hladu a poslušnosti obyvatel evropského kontinentu, přichází do hry narušené logistické řetězce po celém světě, které zvyšují konkurenční boj o potraviny například mezi USA a EU a dále známky snah o snížení produkce potravin s pomocí exekutivních nařízení Evropské unie (více zde), prý jsme moc obézní, tak to abychom zhubli.

No to nám ta dekáda pěkně začíná.


Celosvětová agenda

Svět vzhůru nohama

Je důležité podotknout, že byť většina z těchto opatření je nyní nejviditelněji prosazována Evropskou unií, tak se jedná o celosvětovou agendu, ke které se zavázaly téměř všechny státy světa. A další prohlubování nerovnováhy a vyčleňování osob ze systému bude pod touto agendou probíhat i dále.

Inflace vyvolávaná uměle formou tištění peněz probíhá již nyní v celosvětovém měřítku koordinovaném centrálními bankami. Zvyšování úrovní zadlužení a tlak na likvidaci úspor je také celosvětový fenomén.

Tato agenda je cílená, plánovaná a naprosto záměrná. Tyto efekty nevznikají náhodou jako nějaký vedlejší efekt jakési pozitivní evoluce, ale jako součást totalitního plánu.

Dohled, kontrola, poslušnost

Uvedené důsledky politiky Agendy 2030 jsou jen některé negativní jevy z celkového výčtu.

Celá tato agenda je provázená sílícím prorůstáním států, jejich požadavků a kontroly do každodenního života obyvatel. Tato agenda snižuje možnost výběru, omezuje volby do úzkého koridoru jakýchsi povolených možností, o kterých kdosi rozhodl, že jsou správné.

Tato agenda používá k prosazování svého vlivu upsané vlády, média i korporace. A to pochopitelně ty největší s nejsilnějším vlivem a nejlépe mezinárodní a ještě lépe nikým neřízené bez jakékoli odpovědnosti. Ti ostatní malí a menší se buď přidají nebo odpadnou.

A už nyní sklízíme důsledky. Ruku v ruce se zaváděním opatření v rámci Agendy 2030 jde nátlak, dohled, kontrola a vynucování poslušnosti.

Opět je třeba zdůraznit, že totalitním nástrojem kontroly v oblasti předání rozhodovacích pravomocí o vlastním zdraví a těle z jednotlivce na korporace a státy jsou očkovací certifikáty s QR kódem takzvané kovidové nebo zelené pasy.

Vlastní tělo je poslední bariéra, do které se tito paraziti snaží nabourat. Dále již není kam jít.

Omezování, penalizace a donucování

Neposlušnost se trestá. Poslušnost odměňuje. Stará dobrá metoda cukru a biče funguje stále stejně dobře. A to v každé oblasti života lidí. A nástroje, které se v současné době vymýšlejí a implementují jdou fašismu na ruku.

Heslem této agendy je: „nikdo nesmí zůstat pozadu.“ Takže bůh nás chraň.


Nemohou udělat nic, co si lidé proti čemu se lidé postaví

Naštěstí není všem dnům konec a tato agenda se stále teprve rozjíždí. Je přitom stále více lidí, kteří si uvědomili o co se jedná a vzdorují.

K zastavení tohoto fašismu není třeba většina populace, stačí odhodlaná a vytrvalá menšina, která se nenechá zastrašit ani zlomit.

Jak psal velký český vizionář Karel Čapek v díle Válka s mloky (zde), tak jediný způsob jak může totalita dobít svět, je když jim k tomu drtivá většina populace pomůže, byť jen tím, že nic nedělá. V jednom popisu knihy Válka s mloky se píše:

„Autor ve svém slavném románu popisuje nezadržitelnou invazi nepřátelské síly, která byla zpočátku bezvýznamná, ba směšná. Zároveň však upozorňuje na skutečnost, že demokratické síly ji ve svém důsledku podporovali a tím pádem se spolupodíleli na svém zničení.“

Krok po kroku a kus za kusem si lidé musí nechat brát svobodu a oklešťovat to kým jsou. Jakmile ale začnou vzdorovat, nejlépe včas, totalita nemá šanci.

Stačí přestat tuto agendu (jejíž součástí a předvojem je i totalitní kovidová agenda) podporovat a rázem přestane mít sílu. A to může udělat každý z Vás.

Co tedy můžete jako jednotlivci dělat?

  1. Přestaňme sledovat lživou propagandu v televizi, dalších médiích a na sociálních sítích, které stále dokola šíří strach. A přestaňme se bát. Můžete vyzkoušet chodit hodně do přírody, kde je svět stále v pořádku a dopřát si tak digitální, informační a myšlenkový detox (čtěte zde).
  2. Přestaňme uznávat autoritu těch, kteří si ji nezaslouží, a kteří zneužívají naši důvěru proti nám.
  3. Používejme vlastní rozum a nenechme si diktovat co máme dělat od televize, vlády, doktorů, učitelů a dalších, kteří se tváří jako autorita a mohou své pozice zneužívat v neprospěch lidí.
  4. Spojte se s dalšími bojovníky za svobodu a postupujme jednotně proti totalitě. Mnohé z nich najdete sjednocené pod hlavičkou Zdravé fórum (zde), Zlatý špendlík (zde) a v oblasti práva také institut práva Prolibertate (zde), který zásobuje nás všechny právními zbraněmi, argumenty a podklady, které můžete používat vy všichni při prosazování vlastních práv.
  5. Hledejme vlastní směr vpřed s využitím dostupných technologií za přijatelné ceny, bez současného ohrožení budoucnosti nás všech a stability světa, ve kterém žijeme.
  6. Podporujme vlastní autonomii, suverenitu naší země, naší identitu a svébytnost. Byť za cenu vystoupení z Evropské unie a dalších mezinárodních institucí.
  7. Zajistěme si finanční budoucnost a stabilitu i jinými způsoby, než zaměstnáním a úsporami v bance, třeba i v kryptoměnách (psal jsem zde).
  8. Hledejme cesty ke zvýšení potravinové bezpečnosti a soběstačnosti bez nutnosti 100% závislosti na nestabilních obchodních řetězcích. A to pro sebe samotné i v oblasti našeho státu.

— konec článku —

Dál se můžete podívat na Videobesedu o pouti do Santiaga de Compostela (zde) a třeba si přitom i trochu vyčistit hlavu. I nadále se však můžete těšit na další zajímavá témata. Rozhodně se proto zapište k odběru novinek do formuláře níže, aby Vám nic neuniklo nebo podpořte provoz tohoto blogu příspěvkem (více zde).

Přihlásit k odběru novinek: