Covid-19: Podivnosti pandémie i vakcinace proti kovidu

Pochroumaný medvídek. Zdroj: Pexels

Podmínečně schválené vakcíny a to i s přímým obsahem jedu. Rozšiřující se seznam nežádoucích účinků vakcín. Spekulace ohledně oxidu grafenu ve vakcínách ve spojitosti s 5G sítěmi. Otázka souvislosti roušek s grafenem a toxicity plic v jiných zemích. Záhadná mRNA a přirozená imunita lidského těla i proti koronavirům.

Během posledního roku a půl stačilo málo, podívat se prakticky na jakýkoli sdělovací prostředek a člověk neměl před očima prakticky nic jiného, než stále to samé dokola. Kovid, kovid, kovid. Sars-cov-2, pandémie, úmrtí, nakažení, plné nemocnice a tak podobně stále dokola. Hotová mediální hvězda, proti které si třeba i taková Madonna může připadat naprosto bezvýznamně.

Po celé té době už to zní tak nějak ošuměle a myslím, že lidé jsou vůči slovu kovid i tzv. opatřením již dost otupělí možná i proto, že neustávající smršť negativních sdělení z médií nadále pokračuje a neustává.

Stačí zmínit kovid a lidé již pomalu sklápí hlavu a očekávají další ránu do zátylku. Ze které strany to přijde tentokrát, co to bude tentokrát, jaké opatření si na nás stát zase chystá…?

Pomalu a trochu masochysticky hltáme informace z posledního vývoje situace a když už to musí být, tak se poslušně přizpůsobujeme dalším a dalším opatřením, která nejenže nepolevují, ale naopak s určitými přestávkami nadále přitvrzují. Ne, že by se situace nějak výrazně měnila – zhoršovala nebo zlepšovala, to ne. Navenek to vypadá tak nějak pořád stejně.

Jen nyní si tak nějak prapodivně zvykáme na stále nepříjemnější novoty, zbytečné zákroky či mnohdy bezdůvodná opatření a omezování osobní svobody.

Pojďme se nyní podívat na dostupné informace, ohledně tzv. kovidu a vakcín které se postupně objevují.

Podmínečné schválení

Vakcíny proti kovidu jsou oficiálně schváleny. Podmínečně. To znamená, že podle oficiálních zpráv jsou to látky sice prověřené, ale zdá se, že tak nějak ne úplně moc, takže je nutné nadále sledovat co s lidmi skutečně dělají. Ostatně i sám schvalující orgán zvaný Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) to vystihl naprosto přesně:

Držitel rozhodnutí o registraci bude navíc pokračovat ve studiích pro další doložení kvality vakcíny“…“Přestože byla vakcína podána během klinických zkoušek relativně velkému množství lidí, mohou být některé nežádoucí účinky odhaleny až po aplikaci milionům osob“ (zdroj zde).

Přinejmenším nyní víme, že je potřeba to vyzkoušet na milionech lidí, abychom pořádně zjistili nežádoucí účinky. Dále víme, že byly do doby tohoto podmínečného schválení samotné účinky sledovány vcelku krátce, spíš v řádu měsíců, než let. Aby proto bylo možné určit jaké důsledky pro zdraví očkovaných osob budou tyto látky vpravené do těla v konečném důsledku mít v dlouhém horizontu, je nutné další dlouhé sledování.

Vývoj běžné vakcíny trvá se vším všudy takových deset až patnáct let. Alespoň do nedávna tomu tak ještě bylo, ale to není nikterak překvapivou informací, kterou lze dohledat na vícero místech.

Vývoj vakcín proti kovidu však zabral všehovšudy rok a to spíš i se schválením. A jak vysvětluje Státní ústav pro kontrolu léčiv, je třeba „pokračovat ve studiích“, což je první velký otazník při takto masovém nasazení nějaké látky.

Příznaky z oficiálního letáku a z tvrdé reality

Do toho se objevují oficiální příznaky z letáku, další nečekané hlášené příznaky a mnohé další závažné vedlejší účinky. Podle Googlu jsou oficiální příznaky z letáku například u Pfizeru: Bolest hlavy, bolest kloubů, bolest svalů, bolest v místě vpichu, únava, zimnice, horečka, otok v místě vpichu.

Výstřižek z nahlášených vedlejších příznaků očkování na Covid-19 (Zdroj: SÚKL)

Hlášených nežádoucích účinků je však výrazně více a závažnějších. Stačí se podívat na web Státního ústavu pro kontrolu léčiv (čtěte více zde). Avšak jak bylo řečeno výše, je potřeba pokračovat ve studiích, abychom se dozvěděli, co přesně tyto látky s lidmi udělají.

Je s podivem, že alespoň někteří lidé své příznaky po očkování skutečně nahlásili. Osobně jsem pak zaznamenal jedinců, kteří své potíže nepovažovali za tak závažné, aby je hlásili nebo se smířili s tím, že byly uvedené v letáku…

A v posledních dnech se objevují zprávy o dalších nepředpokládaných vedlejších účincích vakcín proti kovidu jako jsou zánětlivá onemocnění srdce (čtěte více zde).

Případně si můžete přečíst příběhy očkovaných pacientů na blogu doktora Jana Hnízdila například první příběh (zde), druhý příběh (zde). Tohle se ale v letácích asi nepíše.

Je tak na místě otázka, zda je opravdu bezpečné přijímat do svého těla dobrovolně látky, které člověku způsobují tohle všechno? Není pak náhodou člověku s touto látkou v těle hůř, než kdyby do svého těla tuto látku nebo v následujícím případě přímo jed nevpravil?

Takové jednání jde pomalu proti přirozenému pudu sebezáchovy.

Moderna: vakcína s jedem

Do toho se začínají objevovat velmi pozoruhodné známky o složení vakcín. Není nijak složité si například dohledat na Googlu složení chemického kokteilu, který si říká vakcína proti kovidu od Moderny pod heslem „moderna vaccine contains“.

Výstřižek z bepečnostního listu k látce SM-102 (viz. odkaz v textu).

Pozoruhodným prvkem složení této vakcíny je látka SM-102, která je podle bezpečnostního listu (zde) výrobce společnosti CaymanChem prudce toxická. Tato látka podle listu přímo způsobuje poškození centrálního nervového systému, ledvin, jater a dýchacího systému. Dále rizika této látky spočívají v podezření na tvorbu rakoviny, poškození plodnosti a nenarozených dětí a další. Inu chuťovka.

Otázkou je samozřejmě dávkování, ale i jed podávaný v malých dávkách je stále jed.

A jelikož se nadále mluví o neustálé nutnosti dalšího a dalšího očkování pro udržení tzv. ochranných účinků, lze předpokládat, že při dodržování vakcinačních požadavků této látky v tělech očkovaných minimálně nebude ubývat.

Varování ohledně grafenu ve vakcínách proti kovidu

Farmaceutické firmy ve vakcínách s oblibou používají jako nosné látky velmi toxické materiály. Běžně jsme se tak ve vakcínách setkali s toxickým hliníkem a dříve i s formaldehydem, který je také silně toxický.

Je pozoruhodné, že když si vyhledáte Googlem heslo „formaldehyd ve vakcínách“ (zde), objeví se jako první heslo „neznamená riziko“. Přesto si stačí najít formaldehyd na Wikipedii a obdržíme zcela jinou informaci – a sice, že formaldehyd je vysoce toxický a je hrozbou pro lidské zdraví (wiki zde). Podobný rozpor panuje i u hliníku. Ale to jen úvodem a opět i jed po malých (tzv. přípustných) dávkách je stále jedem.

Na internetu jsem pak v poslední době zaznamenal zajímavou diskuzi ohledně přítomnosti látky oxid grafenu ve vakcínách proti kovidu, kterou vyvolal Španěl Ricardo Delgado Martín se svým webem La Quinta Columna (Pátá kolona), který odebírá již bezmála 150 tisíc lidí zejména ze španělsky mluvících zemí.

Podle vyjádření ze svého webu si pan Martín v rámci univerzity v jihošpanělském městě Almería nechal udělat rozbory běžně distribuovaných vakcín proti kovidu a z výsledků podle jeho slov vyplývá, že obsahují z drtivé většiny látku oxid grafenu (dále uvádím jen grafen).

Grafen pak podle jeho zjištění může vyvolávat příznaky, které se doposud běžně označují jako příznaky onemocnění na kovid. Grafen tak je podle jeho zjištění přímým strůjcem onemocnění, které se doposud označuje jako kovid.

Jeho varování lze nalézt na výše zmíněném webu španělsky a nebo s anglickým přepisem a titulky u videa na webu následujícím (zde).

Grafen v nanorouškách

Současně s varováním před vakcínami Martín upozornil, že grafen se může vyskytovat i v některých rouškách a některých dalších testovacích a hygienických pomůckách.

Minimálně ohledně přítomnosti grafenu v rouškách, respirátorech a nanorouškách je tato informace vcelku veřejná a známá. Výrobci a prodejci se často chlubí přidáváním grafenu pro údajné zlepšení ochranných vlastností.

To však nedávno rozporovalo několik zdravotnických orgánů jiných zemí. Například Kanada používání roušek s příměsí grafenu zakázala pro podezření na toxicitu v plicích a možné ohrožení lidského zdraví a organismu. K podobnému kroku se odhodlala také Malajsie.

Velmi dobrý článek na téma grafenu s názvem: Populární nanoroušky: Můžou poškodit plíce? Některé státy je chtějí zakázat. ze dne 14. června letošního roku zpracovala Markéta Mikešová a je publikován na serveru Blesk.cz

Kanadský orgán však několik těchto obličejových masek s odstupem času schválil. S touto látkou však bez jakéhokoli prověření přicházíme do styku i u nás.

Grafen a vysílače 5G

Obzvláště pozoruhodná jsou pak tvrzení pana Martína, ohledně spojitosti grafenu a reakcí na 5G signál, jehož antény se i u nás stále rychleji instalují. Grafen je nanotechnologicky zpracovaným uhlíkem do podoby souvislé vrstvy o tloušťce jednoho atomu s nanejvýš pozoruhodnými fyzikálními a elektrickými vlastnostmi.

Mimo jiné má grafen potenciál dát vzniknout supravodivému materiálu při pokojové teplotě (což by mohla být skutečná technologická revoluce) a dále s ním například společnost IBM experimentuje při výrobě miniaturních tranzistorů a počítačů velikosti nanomentrů.

Podle některých zdrojů grafen reaguje na elektromagnetické záření a údajně jej lze zmagnetizovat pomocí vnějšího zdroje (čtěte zde) a to dost možná i na dálku právě prostřednictvím elektromagnetického záření z 5G sítí.

I na českém internetu pak lze dohledat, že grafen je nanejvýš pozoruhodný materiál s doposud neobjevenými možnostmi aplikace. Stačí se podívat na Ihned (zde), podle jejichž článku „grafen ovládne svět“ nebo na e15 (zde), kde se autoři mimo jiné zmiňují o využití grafenu při zásazích do lidské DNA.

Vzhledem k výjimečným vlastnostem grafenu tak nelze vyvrátit, že grafen či oxid grafenu může nějakým způsobem reagovat vnější elektromagnetické poloe a tedy i na signály z vysílačů 5G.

Může být grafen přítomen ve vakcínách proti kovidu?

V oficiálních zdrojích a výzkumných směrech se jasně hovoří a experimentuje s použitím grafenu jako nosné či jinak přidané látky do očkovacích látek a dalších léčiv (čtěte v aj zde). Takže tato teorie minimálně není daleko od pravdy.

Doposud jsem však nalezl jen velmi málo nezávislých zdrojů (vyjma složení výrobců), ze kterých by šlo jednoznačně potvrdit, či vyvrátit přítomnost grafenu v současných vakcínách proti kovidu. Pro přesnější informace si budeme muset počkat na výsledky nezávislých šetření a rozborů.

Zásah do lidských buněk skrze mRNA

Ať jsou již tvrzení o grafenu pravdivá či nikoli, není žádným tajemstvím, že vakcíny proti kovidu obsahují tzv. mRNA, což je další velký otazník.

Tato látka je údajně jakýsi přepisovač, který tak zvaně učí buňky reagovat na koronavirus. I podle oficiálních stanovisek je však 20-50 % populace proti koronavirům včetně mediální hvězdy SARS-CoV-2 přirozeně imunní (čtěte více zde) už jen díky tomu, že koronaviry se v populaci široce vyskytují a do kontaktu s nimi přišla naprostá většina populace. Proto mnohým z nás dokáže nejspíš pomoci i obyčejná přirozená imunita.

Je tak namístě otázka, proč podrobněji nestudujeme spíš jak podpořit přirozenou obranyschopnosti lidského těla, aby se s virem samo vypořádalo, ale místo toho vytváříme jakési přepisovače buněk (transcriptory), které nějakým způsobem uměle šťouchají do lidských buněk ve snaze je k něčemu vybudit. K něčemu, co možná samy zvládnou snáz, než když se do nich bude někdo snažit něco vepsat.

Opravdu považujeme lidský organismus za natolik nekompetentní, aby se sám nedokázal byť s novými viry vyrovnat sám s dostatečnou podporou přirozené obranyschopnosti a přírodních, ověřených látek na podporu této imunity? Už ve výše zmíněném článku je zmíněno, že přirozená imunita se alespoň u nezanedbatelného množství lidí (20 – 50 % populace) dokáže velmi rychle přizpůsobit a ubrátnit tělo sama.

Kromě zjevných jedů v některých vakcínách a jiných přidaných chemických látek v dalších vakcínách je další otázkou, jak bude tato mRNA skutečně reagovat s lidskými buňkami opět v dlouhém horizontu. Tyto očkovací látky jsou prvními svého druhu, které byly nasazeny a to ještě k tomu v tak masovém měřítku, jakým je k době psaní tohoto článku bezmála 30 % celosvětové populace (zdroj zde).

Opravdu si někdo myslí, že je bezpečné zkoušet neznámou, nově nasazenou a podmínečně schválenou látku po několika měsících testování s neustále se rozšiřujícím seznamem nežádoucích účinků, a to rovnou na celosvětové populaci?

Slovo na závěr

Myslím, že v případě takovýchto novot jako je vakcína proti kovidu se spoustou vážných otázníků a neznámých účinků, je přinejmenším předčasné vrhat se hned do vakcinace těmito neznámými látkami. Ostatně zopakuji, že i sám schvalující orgán zvaný Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) to vystihl naprosto přesně:

Držitel rozhodnutí o registraci bude navíc pokračovat ve studiích pro další doložení kvality vakcíny“…“Přestože byla vakcína podána během klinických zkoušek relativně velkému množství lidí, mohou být některé nežádoucí účinky odhaleny až po aplikaci milionům osob“ (zdroj zde).

Takže jinými slovy sice jsou tyto vakcíny oficiálně schválené, ale nejspíš zdaleka ne tak moc prověřené, jak by bylo třeba a to prozatím bez ohledu na jejich neznámé projevy v delším časovém horizontu, který může ukázat další zajímavé nežádoucí účinky samotných vakcín. Prvním náznakem budiž nově zjištěná zánětlivá onemocnění srdce citovaná výše a další dříve citované účinky.

Ostatně stejně jako nevíme, jak lidské tělo v delším horizontu zareaguje na podání vakcín s těmito neprozkoumanými látkami (ať už je v nich cokoli), tak je velmi malá informovanost o tom, jak se se samotným „virem“ umí vypořádávat vlastní imunitní systém lidského těla. Dost možná si totiž lidské tělo dokáže vybudovat dostatečnou imunitu přirozenou cestou samo.

Osobně tak říkám NE očkování proti kovidu! NE zkoušení neznámých a nevyzkoušených látek na lidech a obětování zdraví na oltář vědy.

Upozornění: Autor blogu nesplňuje definici tzv. odborného ani jinak fundovaného zdravotního či vědeckého pracovníka. I tak si osobuje právo vyjádřit prostřednictvím svého blogu vlastní názor k této problematice a referovat čtenářům o nalezených zdrojích a z nich plynoucích závěrech.

— konec článku —

Dál se můžete podívat na Videobesedu o pouti do Santiaga de Compostela (zde) a třeba si přitom i trochu vyčistit hlavu. I nadále se však můžete těšit na další zajímavá témata. Rozhodně se proto zapište k odběru novinek do formuláře níže, aby Vám nic neuniklo nebo podpořte provoz tohoto blogu příspěvkem (více zde).

Přihlásit k odběru novinek: