Tradiční moravské hody s návštěvou vinného sklepu

Hody v moravských Moravanech u Kyjova
Stárek a stárková

Před cestou do Chile jsme se vyjeli zahřát na Moravu. Hody jsou v Čechách spíše známé jako posvícení. Ačkoli je tradice jejich slavení u nás spíš na ústupu, tak na Moravě jsou stále živou tradicí a oslavou, která spojuje lidi. Kroje, zpěvy, tance, víno a všeobecné veselí pro nás začalo návštěvou vinného sklepa.

Podařilo se nám spojit cestou na Moravu příjemné s užitečným. Milena potřebovala před naší velkou cestou do Chile (více jsem psal zde) odvézt věci domů na Moravu. Při té příležitosti nám její rodiče zařídili možnost navštívit tradiční moravské Svatováclavské hody v nedaleké dědině. Den jsme začali příjezdem do obce Moravany u Kyjova a rovnou z rána zamířili do vinného sklepa, kde události nabraly rychlý spád.

Tip: O památkách UNESCO v Jihočeském kraji jsem psal v článku Pohádkové jižní Čechy (zde)

Ráno ve vinném sklepě

Návštěva vinného sklepu na Moravě
Vinný sklep v obci Moravany

Hned po příjezdu jsme v deset hodin ráno zahájili program návštěvou vinného sklepa.  Prošli jsme ochutnávkou hned několika druhů vín, které jsme okoštovali v rychlém sledu.

Od každé přistálo ve sklence na výšku palce a to bez ohledu na velikost skleničky. Navrch přišel perlivý burčák a než jsem se rozkoukal, stál na stole džbánek růžového. Veselá nálada nás pak provázela celým dnem.V poledne na kachnu k Milanovi

Oběd u Milana v Moravanech při místních Svatováclvských hodech
Kachna u Milana

Kolem poledne postoupil výborně rozvržený program do fáze oběda. Kamarád Milan, který nás do Moravan pozval, si dal velmi záležet na vynikajícím pohoštění. Už od šesté ráno pekl husu, abychom měli na oběd připravenou šťavnatou pochoutku.

Navrch přidal zákusky a při dobrém jídle a posezení jsme se projedli až k hlavnímu programu dne. Přesunuli jsme se na náves, kde kolem druhé hodiny začal hlavní program.

Svatováclavské hody a houser v židli

Předání práva nad chasou stárkovi, který po dobu slavností vede hody
Předání práva nad chasou

Hody, které v Čechách označujeme jako posvícení, má v Moravanech specifickou podobu. Oslava začíná proslovem starosty obce, který předává „právo“ nad chasou a organizací dne tzv. stárkovi (ústředí postavě slavností).

Krojovaný průvod doprovázený dechovou hudbou, lidovými zpěvy a tanci poté zvesela projde k domu stárkové (jeho milé). Měli by to sice být partneři, ale v dnešních dnech jsou však v této i okolních obcích rádi, že se alespoň někdo uvolí přijmout tyto ústřední role a tak se na tomto pravidle netrvá.Stárek, stárková a houser

Spolu se stárkovou obdržel stárek u jejího domu i káčera
Stárek, stárková a houser

Stárek své milé zazpívá před dveřmi, aby vyšla z domu. Celý průvod při té příležitosti navíc obdrží „káčera“ (tedy vlastně housera), který je v dekorovaném šátku uvázán na židli a má během dalších částí průvodu významnou ceremoniální roli. Hlavní aktéři pak společně tancují.

Postupně se k nim připojují i další krojovaní a celý průvod je bujaře podporuje. Návštěvníkům jsou podávány alkoholické nápoje a drobné občerstvení. Alkoholu se mezitím nevyhnul ani kačer. Údajně se tím zvíře zklidní, ale v tomto případě se zdálo, že následkem velkého množství alkoholu přímo do chřtánu zvíře spíš brzy pojde.

Kradení kačera

Po veselém přesunu zpět na náves, se celý průvod přesunul do útrob kulturního domu. Zde proběhla akce kradení kačera, při kterém mají krojovaní židli s kačerem chránit před nájezdy nekrojovaných. Nakonec se ale kačera podařilo ukrást organizované skupině čtyř nájezdníků. Stárek pak musel kačera vykoupit zpět v sousední hospodě množstvím alkoholu.

V tuto chvíli byla vyhlášena přestávka na večeři. Hodování mělo pak ještě stejným průvodem dojít vyzvednout věnec a celá akce měla pokračovat volnou taneční zábavou v místním kulturáku. S příchodem tmy jsme však již zůstali na návštěvě u Milana a hodovali po vlastní ose.

Již dlouhou jsem si přál zažít takový průvod a jsem rád, že jsem ho mohl před další velkou cestou vidět. Už teď se těším, jaké zajímavé tradice nás od podzimu čekají v Chile a potažmo v Jižní Americe (čtěte více zde).

Krojovaný průvod, kroje, tradice, lidové tance, zpěvy.
Křepčení před domem stárkové
Popíjení a tancování v židlích nad průvodem.
Zdůraznění role stárka a stárkové v průvodu.
Obec Moravany u Kyjova
Dívky v krojích
Káčer, který je vlastně houser
Káčer opojený vínem
Ceremoniální káčer v Moravanech
přenášení káčera do kulturáku
Taneční zábava kolem káčera
Káčer na židli v kulturáku

Mohlo by Vás zajímat:

Jak jsme žádali o Working Holiday vízum do Chile (zde) nebo

Jak na dlouhodobé cestování s minimem peněz (zde)