Česká kovidová pohádka, ještě ten dobrý konec

Pohádkové příměry kovidové situace, základní lidské hodnoty a jejich protiklad. Rozkaz zněl jasně, ale kam zmizel vlastní názor? Vypněme zprávy a přestaňme se bát. Sjednoťme se a jednejme správně, přišel čas na dobrý boj. Každý má moc pozitivně měnit své okolí a co můžete udělat Vy?

Tento pohádkový příběh má skutečně všechno, čím má poctivá česká pohádka disponovat. Poblázněného krále, zlé našeptávače i vrchního ministra státního aparátu, kteří řídí „rozkrádání“ královského pokladu.

Tato pohádka má také mnohé své nesmyslné zákony jako například o zákazu zpívání (více zde), zákazy vycházení a populární náhubky pro lidi. Kdyby se na dnešní situaci podíval jakýkoli člověk ještě třeba dva roky nazpět, tak si bude ťukat na čelo co se to děje.

Trochu to připomíná pohádku o pyšné princezně i mnohé další.

Dobrý boj

Dalším termínem, který se bude do dnešní doby hodit je „Dobrý boj“, který použil Paulo Coelho ve své knize poutník/mágův deník (více zde). Je to termín popisující snahu jedince dělat správné věci ve správný čas a se správným záměrem.

Dobrý boj se však nebojuje zbraněmi (i když ani to není vyloučené), ale bojuje se zejména poznáním a silou lidského ducha.

Základní lidské hodnoty

V našem světě plném záměrů, které si přisvojuje hned ten, hned tamten, je důležité držet se základních principů pravdy, lásky a svobody.

Naše lidské volby jsou v podstatě jednoduché. Cokoliv tyto základní principy lidskosti rozporuje, či jim „hází klacky pod nohy“ a znesnadňuje bytí, je opakem těchto principů.

Pokud někdo hlásá ochranu zdraví a přitom je jasné, že svými návrhy, rozkazy a nařízeními koná pravý opak, tak se odvrací od základních lidských hodnot.

Překonat lenost

Největší výzvou pro každého jednotlivce v této spleti názorů, negativních emocí, osočování, štítkování a manipulací, které hýbou médii, je překonání osobní lenosti.

Pasivní přijímání informací z médií je v podstatě převlečená lenost myšlení. Je totiž až příliš snadné a pohodlné přistoupit na předchroupané názory jiných lidí. Byť úzké skupiny osob, která je nejvíc slyšet právě prostřednictvím sdělovacích prostředků, které vybrané sdělení značně zesilují.

V mediálním i myšlenkovém světě lidí se totiž šíří takový nešvar a to základní pravidlo propagandy, že dostatečně často opakovaná lež se stává pravdou.

Je samozřejmě možné nekriticky přijmout vše, co se šíří těmito hlásnými prostředky masové manipulace, ale lze o nich i přemýšlet. A kdokoliv o nich začne přemýšlet, začne vidět trhliny.

Zlo vítězí jedině, když dobro mlčí

Výrobci, zastánci, prodejci a propagátoři vakcín se snaží navodit v lidech pocit bezmoci, bezradnosti a bezbranosti a to jak ohledně celkové situace, tak ohledně jejich zdraví a vyvolat tak v lidech strach a potřebu se ochránit jejich „jediným“ možným řešením: „zázračnou vakcínou“.

Naštěstí už víme, že vakcíny jsou v podstatě k ničemu – nebrání ani chycení nemoci, ani jejímu dalšímu šíření (více zde) a ministerstvo zdravotnictví včetně médií a vlády jen dokola opakují: „Vaše přirozená imunita a protilátky nefungují, ale máte se nechat vakcinovat, abyste měli protilátky“. Je ostatně prokázané, že přirozená imunita funguje lépe, než očkování (zdroj zde).

Je to pozoruhodný manévr ve snaze zamotat realitu a získat nad lidmi navrch demagogií. A jsem rád, že skuteční čeští vědci, lékaři a odborníci již nadále nemlčí (psal v minulém článku jsem zde).

Postarat se sami o sebe

Bylo by naivní očekávat, že Vás někdo zachrání pro Vaše vlastní dobro a ještě k tomu zadarmo. Jestli si kdokoli myslí, že výrobci vakcín jednají v zájmu lidí s cílem jim pomoci, tak se zřejmě vážně spletl.

Účelem podnikání je dosahovat zisku. Čím většího zisku, tím lepšího. A to je účel velkých firem i farmaceutických firem. Vydělat. A jelikož neručí za nežádoucí účinky svých výrobků, nemusí je ani pořádně testovat. Takže, jak tedy probíhaly testy kovidových vakcín?

Výrobcům je v podstatě jedno, co do lidí nechají píchnout. Vždyť riziko nežádoucích následků si nese každý sám. A byť to platí „někdo jiný“ jako všeobecné státní pojištění, tak stále platí, co si neuděláš, to nemáš. To platí i v oblasti imunity lidského těla.

Zopakuji: je prokázané, že přirozená imunita a vlastní protilátky fungují lépe, než očkování (zdroj zde).

Vlastní názor a kritické myšlení oproti vykonání rozkazů

Asi základní myšlenkou odporu proti této kovidově-vakcinační zvůli je pochopení a uvědomí skutečné situace.

Dokud však jenom tupě přijímáme informace, které nám předkládají druzí, tak nikdy nebudeme mít vlastní názor, na kterém bychom mohli stavět či si za ním stát. Není pak ani důvod, aby kdokoli věřil lidem, kteří pouze nekriticky přijímají a opakují, co se jim řekne.

Nekriticky přejímané názory, myšlenky a rozhodnutí, která vychází z venku nikdy nebudou pevná ani důvěryhodná, protože nevychází od nás samotných. To nastane až ve chvíli kdy jsme si jistí, že jednáme správně, že jsme si vyhledali všechny dostupné informace ze všech stran mince, zhodnotili je a na jejich základě si teprve udělali vlastní názor.

Celý princip nekritického přijímání cizích myšlenek nejlépe vystihl slovenský pán ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarsky. Co uděláte, jak, kdy a podle čeho? No až nám to řeknou, tak to uděláme, aneb když Pfizer řekne hop…

nebo v českém případě Jaroslav Flégr: „Je jedno, na co teď přišli, důležité je to, co je úřední…“

https://www.facebook.com/watch/?v=638613417107225

Každý z propagátorů či aplikátorů očkování kovidem se odvolává na vyšší autoritu. No rozkaz zněl přeci jasně…

Jakoby tito lidé ani neměli vlastní myšlenky a vlastní názor a potřebují, aby jim je někdo nadiktoval shora a dal na to razítko a oni pouze provedli co se jim řekne. Přijde mi, že stejným přístupem se omlouvali i nacisté a jejich přisluhovači za své zločiny. Přece jsem jen plnil rozkazy…

Vypni zprávy a přestaň se bát…

Už od začátku této korona situace nás televize, sdělovací prostředky, vláda i její odborníci a protagonisté doslova bombardují záplavou toxických a negativních informací, které v lidech nevyvolávají nic jiného, než strach.

A to dost možná i zcela záměrně.

Média i vláda se snaží dělat jakoby neexistovala jiná cesta a za každou cenu se snaží udržet tento pocit strachu, aby lidé zůstali paralyzovaní. Přitom stačí tak málo a naprostá většina strachu zmizí.

Vypni zprávy ať už v televizi, na internetu nebo jinde a přestaň se bát. Pomáhá i procházka v přírodě, kde je všechno takové, jaké to být má. Strach přitom zmizí. A jakmile zmizí strach, zmizí i paralýza.

A zde začíná dobrý boj…

Čím méně strachu, tím je zlo slabší

Zlo, které představuje kovidová mafie a její vazalované od vlády, přes ministerstvo zdravotnictví, většinu médií, přes určité zdravotní pracovníky a další přitakávače, je jenom tak silné, nakolik se jím lidé nechají vyděsit a ovládat.

Doposud to vypadalo, že je velmi silné, ale to naštěstí není pravda. Čím dál víc dobrých lidí se staví na odpor současné kovidově-vakcinační totalitě a přestávají mít strach.

A vy byste měli také. Každý z Vás, kdo se přestanete bát, tím přestanete zároveň dávat sílu tomuto aparátu, který ze všeho tohoto strachu žije.

A jako v každé pohádce, které máme v naší krásné zemi Čechů, Moravanů a Slezanů tak rádi, je naprosto jasné, že pravda a láska zvítězí nad lží, strachem a zlem.

Státní znak České republiky

Sjednoťme se…

Je ale třeba začít jednat správně. Přestat toto zlo podporovat. Přestat mu dávat moc nad námi samými. Jen společně můžeme dokázat vyhnat toto zlo z naší země. A ano, občas to vyžaduje vyměnit krále-tyrana za dobrosrdečného krále šaška.

Nyní přišel čas se těmto zvůlím postavit. Všichni jako jeden. Každý, kdo dá svůj hlas současným vládním stranám i jakési loutkové opozici, která spíš než cokoli přitakává současnému režimu, se spolupodílí na škodách, které tato situace způsobuje nám všem, celé této zemi. Níže koho nevolit podle zdraveforum.cz:

Koho nevolit. Zdroj: Zdraveforum.cz

Každý jednotlivec má moc něco pozitivně ovlivnit

Je důležité vědět, že každý z Vás má moc. Moc měnit chod světa kolem sebe. Ale jedině společně jej dokážeme skutečně proměnit jako celek v lepší místo k životu.

Co můžete dělat?

1) Osobní statečnost
postavit se za svůj názor a na vlastní nohy – například odmítnutím nosit roušku – rouskudolu.cz

2) Volby do poslanecké sněmovny 8-9.10.2021

Volný blok, informace, kovid, Covid-19, strana, volby, politická strana,
Volný blok logo

Na české politické scéně je několik málo politických uskupení, které usilují o změnu kovidově-vakcinačně totalitního kurzu současné vlády.

Bohužel ani jedna z nich není v současné době ve vládě a jsou jen minimálně zastoupeny v parlamentu. Já osobně volím a podporuji Volný blok (více zde). Je to jediná strana, která prokázala, že dokáže kovidové mafii vzdorovat. A ať se Vám osobně tato možnost líbí nebo ne, tak se pro změnu kurzu směřování naší vlasti musíme sjednotit.

3) Petice – volat všemi dostupnými právními prostředky po nápravě situace
Podpořte mezinárodní petici, volají po celoevropské komisi na prošetření událostí kolem kovid-19 (zde), jako autor tohoto blogu jsem již podepsal.

4) Podpora finanční
Můžete také podporovat iniciativy, snahy, sdružení a jednotlivce, kteří s kovidovou mafií bojují. Mezi prvními lze zmínit zdravéforum.cz, právní institut Prolibertate.cz nebo i politickou stranu Volný blok (zde). Všechny tyto uskupení bojují za svobodu a demokracii vlastním časem a prostředky. Naše finanční podpora má zásadní význam pro jejich fungování.

5) Sdílení a medializace
Můžete se také postavit za informace, kterým věříte, a které Vám dávají smysl a sdílet je dál. Například na Facebooku a dalších sociálních sítích nebo je i posílat dál emailem svým známým.

Jednejme správně

Nezbývá, než se do toho pustit. Samo se nic neudělá. Každý z Vás čtenářů má možnost se zapojit do pozitivní změny v naší zemi. Jak si to nyní uděláme, takové to budeme mít. Společně nás ale možná potká i ten dobrý konec.

Osobně budu v nadcházejících volbách hlasovat pro Volný blok (více zde). Pro jediné politické uskupení, které prokázalo schopnost vzdorovat rozjeté kovidově-vakcinační mašinérii a má potenciál jej zastavit.

— konec článku —

Dál se můžete podívat na Videobesedu o pouti do Santiaga de Compostela (zde) a třeba si přitom i trochu vyčistit hlavu. I nadále se však můžete těšit na další zajímavá témata. Rozhodně se proto zapište k odběru novinek do formuláře níže, aby Vám nic neuniklo nebo podpořte provoz tohoto blogu příspěvkem (více zde).

Přihlásit k odběru novinek: