Cesta na venkov: Očista zaneseného prostředí

Jak se obytné prostředí lidí zanáší negativními energiemi a jak jej lze opět očistit? Pustili jsme se do úklidu a třídění starých věcí s cílem přivést změnu a světlo do starého domu.

Při našem rozhodnutí najít si cestu na venkov (více zde), jsme ještě nevěděli, že místa s dlouhou historií mají také určitou schopnost nést „historickou zátěž“.

K takovému zanášení „energiemi minulosti“ jsou zřejmě náchylné zejména prostory skryté ve fyzickém stínu a s omezeným přístupem čerstvého vzduchu a slunce. Starý mlýn v údolí, pod lesem, s metr tlustými kamennými zdmi a malými okénky je přesně takovým místem.

Podobnou, i když výrazně menší očistou prostor, jsem již dřív prošel při úklidu předchozího bydliště (více zde). Jakmile se tak nyní octnu na místech, které podobným očištěním ještě neprošly, tak celkem rychle začínám vnímat nějaký problém.

Princip zanášení prostředí negativními energiemi

Vnitřní prostory takových domů jsou obvykle plné věcí. Věcí, které nemusí být nutně k ničemu, jen třeba časem ztratili svou užitnou hodnotu a jejich majitelům třeba bylo líto je vyhodit.

Taková lítost pak spolu s věcí zůstane ležet na „dočasném“ odkladišti, kde skončí třeba i na desítky let. Přičtěte si další a další věci a s nimi další a další důvody či příčiny, které vedly k uložení dalších a dalších emocí.

Výsledkem jsou místa s negativní energií. Jsou to místa, na kterých se lidé z nepopsatelných důvodů prostě necítí dobře. Pokud se takové negativní energie kumulují na jednom místě ve větším rozsahu, mohou z toho vzniknout až geopatogenní zóny.

Zprůchodnění pro očistné energie

Základním pravidlem při očistě takového prostředí je otevřít ho světu a „zprůchodnit“ pro očistné energie. Takovou očistnou energií může být třeba už jen to, že odstraněním rohů a různých překážek budete moci těmito místy projít. Může to být také přístup světla, vzduchu či pouhé zametení a běžný úklid.

Vždyť už staré české přísloví praví: „kam nemůže slunce, tam musí lékař“, a mám pocit, že pro zdraví prostorů to platí stejně jako pro zdraví lidí. Za základní postup tak považuji takováto dotčená místa odkrýt světu a očistu vůbec umožnit.

Spojené nádoby

Ukázalo se, že začít s málem nestačí. Vzít jednu věc z místa, kde být nemá a vložit ji na místo kde být má, mnohdy vede k vypadnutí věci třetí. Vysokou úroveň zatížení věcmi jsme tak museli začít snižovat ve vlnách.

Než jsem tak mohl uklidit jednu věc na její místo, musel jsem nejprve uklidit celou poličku, do které jsem jí plánoval uložit. Trochu na způsob: jednu věc uklidit, druhou přeskládat a třetí rovnou vynést ven.

Roztřídění potřebných od hodnotných a zbytných věcí

Spolu s tím se objevila nutnost začít věci třídit na potřebné, upotřebitelné u nás, upotřebitelné pro jiné a odpad. Potřebné věci zůstávají. Věci, které ještě můžeme v dohledném časovém horizontu upotřebit putují do „úložiště“.

Stejně tak věci, které jsou u nás již k ničemu, ale jiní je ještě mohou použít, putují do „meziskladu“ a posléze do internetové inzerce. Seznam věcí na prodej si můžete prohlédnout v odkazu (zde).

Věci bez užitné hodnoty nebo vůbec nějaké další hodnoty putují pokud možno do tříděných kontejnerů.

Světlo a změna

Naše prvotní úsilí lze shrnout do snahy o přivedení světla a změny. Začali jsme tedy ve svěřeném obytném prostoru uklízet podlahu, aby zde mohl alespoň projet robotický vysavač Roomba (více zde), který do uvolněných prostor vypouštíme jako první vlaštovku změny.

Pokračovali jsme vynošením přebytečného nábytku a pustili se do úklidu skříní a dalších překážek. To vše s cílem omezit blokády, které bránili již tak omezenému množství světla proudit po místnosti.

V dalším kroku jsme rozhýbali nábytek, aby bylo možné pod ním pořádně uklidit. V dalším jsme pokračovali ve stejném duchu v přístupových koridorech a nejvíce zatemněných částech domu.

Cíl: probudit změnu

Cílem tohoto snažení je probudit a rozproudit dlouho zadržovanou a usazovanou energii v úžasném starém mlýně. Jsem rád, že se v rámci rodiny podařilo dosáhnout shody na úvodních nezbytných krocích a pro určité kroky majitele domu alespoň částečně nadchnout.

Mezitím je však jaro v plném proudu a tak se postupně věnujeme kromě úklidu i budování zahrádky. To vše je však jen začátek dlouhé cesty.