Vnitřní motivace, síla a seberealizace

ikona, motivace, vnitřní motivace, panáček, vzestup, stoupání vzhůru, schody, překážky
Motivace - panáček stoupá vzhůru po schodech, které představují překážky na životní cestě.

Každý člověk je schopný najít a naplnit svůj osobní růst, schopnosti a dosáhnout plné seberealizace. Definice motivu a motivace. Vnitřní motivace a vnější motivace, Maslowova pyramida potřeb. pozitivní a negativní motivace. Herzbergerova dvoufaktorová teorie motivace. Návaznost na Osobní příběh z knihy Alchymista.

Spolu s nedávným spuštěním e-shopu Motivář.cz (psal jsem zde), přes který prodávám designové motivační obrazy s citáty, jsem si uvědomil, že téma motivace bylo pro mě velmi významné již během studií. Ohledně motivace jsem totiž zpracoval i svou bakalářskou práci. Cituji níže:

Definujeme si motiv a slovo motivace

„Motiv je jakýkoli vnitřní činitel, který člověka nebo jiný organismus vede k aktivitě.

Motivace je pak psychický proces vedoucí k činnosti organismu. Usměrňuje chování a jednání, které je důležité pro dosažení konkrétního cíle. Motivace je vyjádřením souhrnu všech pocitů, které podněcují aktivitu jedince, aby konal určitým způsobem.

Každá forma motivace má svou sílu a směr. Síla se týká rozdílu mezi žádoucím a skutečným stavem. Směr se váže k cíli.“ Tolik citace z bakalářské práce, kterou jsem psal před více, než 10ti lety a je stále platná (zdroj zde).

Některé věci se při pohledu nazpět vlastně ani moc nemění. Lidé jsou stále lidmi a působí na ně obdobné podněty byť jejich podoba je v čase různá.

Motivace podle wikipedie

I wikipedie popisuje motivaci jako vnitřní faktor nebo vnější faktor nebo soubor faktorů vedoucí k energetizaci organismu. Motivace usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle (wiki zde).

Vnitřní motivace existuje jednak v podobě základní lidské potřeby typu dýchání, pití, potrava, bezpečí, spánek, reprodukce a podobné biologické potřeby. Druhak také můžeme objevit celý svět plný „vyšších“ motivů a zdrojů motivace.

Lze přitom jmenovat například zájem, aspirace, cíl, ideály, zvyk. K tomu více níže u tématu Maslowova pyramida a potřeba seberealizace.

Motivace ve zkratce:

Motiv je vnitřní pohnutka k nějaké aktivitě. Je to něco, co nás přesvědčí udělat první krok. Motivace je pak to, co nám umožní vytrvat při naší cestě za vytčeným cílem.

Malow, pyramida, potřeby, psychologie, úrovně, motivace, vnitřní motivace, uspokojení
Maslowova pyramida potřeb. Vnitřní motivace.

Maslowova pyramida a potřeba seberealizace

Přesnější dělení motivů pak odhaluje Maslowova pyramida potřeb (zde). Důležité přitom je, že na vrcholu pyramidy stojí právě seberealizace. Seberealizace je potřeba naplnit své schopnosti a možnosti osobního rozvoje. Zároveň pak na nejvyšším stupni leží hledání cesty k dosahování osobního růstu a naplnění.

Důležité přitom je, že každý člověk je schopný mít a prožívat tyto vrcholné zážitky. Každý člověk může v životě naplnit své schopnosti, osobní růst a takzvaně se seberealizovat. Splnění potřeb na nižších stupních pyramidy pak otevírá prostor pro motivaci k dosahování vyšších pater.

Vnitřní a vnější motivace

Motivace lze dále rozdělit na vnitřní a vnější. V tomto ohledu pátráme zejména po původu motivace jako takové a to zda vychází z nitra člověka nebo jeho okolí. Tedy zda je posun vpřed jeho vlastní zájem či tužba nebo je k nějaké aktivitě donucen vnějšími vlivy.

Vnitřní motivace

Vnitřní motivace je stav, kdy něco chceme natolik, že jsme schopní a ochotní udělat pro dosažení svého cíle něco navíc. Lidově řečeno zvednout zadek z gauče a jednat v potřebném a chtěném směru. Dost často to však znamená překonat sám sebe a své dosavadní schopnosti.

Taková vnitřní motivace nejenže člověka dokáže motivovat (přimět) k tomu, aby dosáhl svých vnitřních tužeb. Jejich splněním si zároveň dodává radost. Radost z prvních úspěšných kroků, pak člověka vede k překonávání dalších překážek. A každý zvládnutý schod nás opět motivuje jít dál přes další překážky.

Dostatečně silná vnitřní motivace a dělání toho, co nás naplňuje nás vede k radosti a inspiraci. Ve chvíli, kdy to kdo jsme, splyne s tím, co děláme, se přesouváme do stavu tzv. flow.

Flow je stav, ve kterém se jakoby zastaví čas a my jen jsme a děláme jen to, co je správné a potřebné v tuto danou chvíli. Je to stav nadšeného vytržení. O flow si ale povíme podrobněji v nějakém jiném článku.


Vnější motivace

Existuje však také vnější motivace a ta je podle mého názoru způsob „donucení“ člověka jednat zvnějšku. Může k tomu dojít nařízeným požadavkem v zaměstnání, který musíte splnit a to nejlépe co nejrychleji (i k tomu máme citát v obrazu – zde). Může mít formu nějaké náročné situace jako je například živelní událost – třeba rozvodněná řeka, která nás donutí jednat a zachraňovat majetek.

Motivů v tomto ohledu může být bezpočet. V jednom se však shodují, vyhecují člověka k aktivitě a donutí ho jednat.

Kombinace vnitřní motivace a vnější motivace

Ideálním stavem je plnohodnotná vnitřní motivace. I tak dost často potřebujeme k dosažení skutečného posunu také zapojení motivace vnější.

Obě síly proto často působí společně. Uveďme si příklad: řekněme, že chcete třeba začít svůj vysněný nový projekt, který by Vás v životě posunul. Mnoho lidí se v takové situaci složitě rozhoduje a těžko se vzdává zažitého způsobu života (zejména pokud jsou dlouho v zaměstnání).

obraz, motivace, design, citát, citáty, motto, moudrost, poznání, motivační nápis, motivační citát
Každá velká cesta začíná prvním malým krokem. Designový motivační obraz s citátem. Zdroj: Motivář.cz

Pokud v takové situaci například zasáhne prozřetelnost a v práci dostanete výpověď, tak je rozhodnuto. Vnější motivace zasáhla ať člověk chce nebo ne.

Od teď už prostě musíte a jelikož víte i kam jít dál, stačí udělat první kroky po vyznačené životní cestě. Protože „Každá velká cesta začíná prvním malým krokem“ (v motivačním obraze zde).

Obě síly nás tedy mohou motivovat souběžně a to i s různou polaritou. Mohou buď táhnout za jeden provaz a vytvářejí synergii. Okolí N8s třeba povzbuzuje a podněcuje ke krokům vedoucím k osobnímu/pracovnímu cíli (například proto, že Vám věří).

Nebo mohou působit vnitřní a vnější motivace protiběžně a přetlačují se navzájem. Vnitřní motivaci a vnitřní sílu v nás tak vyvolává byť jen schopnost odolávání vnějším tlakům, které se nás snaží zbrzdit nebo odradit od našeho úkolu.

Překonat sami sebe i tlak nejbližšího okolí je pak velmi silná motivace pro velký úspěch.

Pozitivní motivace vs. negativní motivace

Pojmy pozitivní motivace a negativní motivace vycházejí v mnohém ze starého principu odměny a trestu. Pozitivní motivací mohou být například peníze.

Pokud v zaměstnání splníte nějaký stanovený plán, obdržíte finanční odměnu. Pokud však zaměstnavatelem stanovený plán třikrát nesplníte, přijdete o osobní hodnocení nebo obdržíte výpověď. Ani jedna z těchto druhů motivací přitom nevypovídá nic o Vašich schopnostech.

Cíl je totiž v těchto případech často udáván zvnějšku. Osobní životní cíle se dost často s těmi pracovními neslučují, pokud tedy nejste svým vlastním zaměstnavatelem.

Tento příklad je zároveň velmi populární praktikou na obchodních odděleních velkých mezinárodních korporací.

Herzbergerova dvoufaktorová teorie motivace

Pro doplnění ještě existuje Herzbergerova dvoufaktorová teorie motivace (zde). Používá se nejčastěji v motivaci v pracovní organizaci či oblastech zákaznické spokojenosti. Herzberger se na motivaci podíval z trochu opačného konce, než ostatní teorie. Vychází ze dvou základních principů.

Hygienické faktory (neuspokojovatele) – jsou to faktory, které při nenaplnění vyvolávají nespokojenost. Jejich naplnění zároveň nevyvolává pocit motivace. Je to něco, co lze považovat za samozřejmost, ale absence tohoto faktoru dokáže demotivovat.

Jako samozřejmý hygienický faktor bereme například obdržení výplaty po odpracovaném měsíci v zaměstnání. Očekáváme také návod k obsluze u zakoupeného výrobku.

Motivátory (uspokojovatele) – jsou faktory, které pomáhají zvýšit motivaci a spokojenost. Jejich absence nevyvolá nespokojenost. V zaměstnání to může být například pochvala. V maloobchodě pak například prostředí obchodu nebo přátelská a informovaná obsluha.

Cílem naplněné motivace podle Herzbergera je naplnění hygienických faktorů, které průběžně rozšiřujeme o motivátory. Princip je podobný jako v případě Maslowovy pyramidy. Splnění základních potřeb otevírá cestu k naplnění vyšší potřeb.


Osobní příběh podle knihy Alchymista

Alchymista, román, kniha, Paolo Coelho, transformace, Osobní příběh, motivace, vnitřní motivace
Kniha Alchymista, jejímž autorem je Paolo Coelho je nedílnou součástí vnitřní motivace pro hledání vlastního příběhu.

Kniha Alchymista (zde), jíž napsal Paolo Coelho, pak popisuje životní úkoly člověka jako Osobní příběh. Osobní příběh pak ve zkratce obsahuje životní úkoly určené pro každého jednotlivého člověka na zemi. Cesta životem se pak skládá z těchto jednotlivých životních úkolů z nichž se skládá Osobní příběh.

I tato kniha vypráví o vnitřní motivaci a síle k překonávání překážek, která vychází z nitra člověka. Byť prvotní rozhodnutí pochází z životního snu, za kterým se člověk vydal.

Pro dosažení každého jednotlivého úkolu je potřeba vnitřní motivace, vůle či vnitřní síla k uskutečnění činu, jehož vykonání si člověk doposud neumí představit. V některý moment v životě se mu však naskytne také příležitost jej uskutečnit. V tuto chvíli pak se zvládnutím svého úkolu přichází překonání sebe samého a svých dosavadních možností.

Po každé zvládnuté zkoušce přichází další, ještě větší. A to do doby, než člověk naplní svůj Osobní příběh. Štěstí a radost mnohdy přichází už přijímáním těchto výzev a posouváním se na naší cestě směrem k jejich plnohodnotné realizaci.

Motivář.cz pro ty, kteří chtějí od života víc

Stejně jako příběh v pozoruhodné knize Alchymista tak i moje osobní cesta na tomto blogu začala velkou životní poutí dlouhou 3 000 kilometrů z Čech do španělského Santiaga de Compostela (čtěte zde). A v poslední době zaznamenala nový významný úkol, kterým je spuštění projektu Motivář.cz – e-shop, který dodává designové motivační obrazy.

I Vy se tak můžete nechat inspirovat a rozhýbat motivačními obrazy s citáty, které Vám pomohou vydat se za svým Osobním příběhem. Pomovou Vám postoupit v seberealizaci či si udržet vnitřní motivaci a vnitřní sílu a vytrvat i v náročných situacích.

— konec článku —

Dál se můžete podívat do e-shopu Motivář.cz a vybrat si z řady designových motivačních obrazů s citátem a podtitulem „denní dávka motivace a dobré nálady“. Případně se domluvit na osobní konzultaci ohledně možností ochrany majetku i přes přicházející ekonomické turbulence (zde) anebo se můžete podívat na Videobesedu o pouti do Santiaga de Compostela (zde) a třeba si přitom i trochu vyčistit hlavu.

I nadále se však můžete těšit na další zajímavá témata. Rozhodně se proto zapište k odběru novinek do formuláře níže, aby Vám nic neuniklo nebo podpořte provoz tohoto blogu příspěvkem (více zde).

Přihlásit k odběru novinek: