Polovina výtěžku besed na podporu poutníků

Při besedách se na dobrovolném vstupném vybralo celkem 8 481 Kč. Rozhodl jsem se polovinu této částky věnovat na podporu aktivit poutnického spolku Ultreia z.s.

Na 300 nadšených poutníků, cestovatelů a zájemců na šesti besedách (více zde) podpořilo mé aktivity formou dobrovolného vstupného celkovou částkou 8 481 Kč. Rád bych za to všem návštěvníkům ze srdce poděkoval.

Prožívám dostatek, podporuji

Při své pouti jsem se naučil vyžít s málem, a přestože peníze jsou fajn a každá koruna se hodí, tak jsem si uvědomil, že v současné práci prožívám dostatek a mohl bych tak besedami získané prostředky využít k vyššímu blahu. Stejně jako jsem v duchu Svatojakubské pouti zvolil dobrovolné vstupné na besedy, tak jsem se ve stejném duchu rozhodl využít i polovinu besedami získaných prostředků.

Jedna polovina, jíž si pokryji vlastní výdaje, zhruba odpovídá skutečně vynaloženým nákladům na realizaci besed. Druhou polovinu jsem se pak rozhodl darovat. Vzhledem k tématu mé pouti i besed jsem tak jako cíl prostředků jednoznačně zvolil podporu aktivit poutnického spolku Ultreia, z.s.

Poutnický spolek Ultreia

Ultreia je zapsaný spolek, který provozuje stejnojmenné webové stránky plné informací, které poutníkům (nejen do Santiága) usnadňují cestu. Členové spolku také pomáhají značit poutní trasy v Česku, organizují společné poutě, vztyčují informační kameny podél tras či vydávají Credenciály. Nemohl jsem proto najít tematičtější uplatnění příspěvku.

Informace na: www.ultreia.cz

V nejbližší době proto doufám uskutečním předání prostředků přímo spolku. Na předběžně smluvené setkání i předání už se velmi těším.