Cesta na venkov: vize nezávislosti a udržitelnosti

Cesta z města, okno s výhledem do sadu
Cesta z města, foto zdroj: Pexels.

Plánujeme přesun z města na venkov. Máme příležitost, vize, chuť, ruce i nápady. Mottem pro tuto volbu jsou nezávislost a udržitelnost. I přes možné problémy jsme však začali pracovat na jejich naplnění.

Ze světa jsme se do Čech vrátili s představou o životě na venkově (více zde). Po domluvě s rodinou jsme dostali příležitost zkusit najít svou cestu na rodinném bývalém mlýně nedaleko Orlické přehrady a nedaleko města Příbrami. Pokud to vyjde, tak se budeme moct stát již čtvrtou generací jedné rodiny pečující o toto místo.

Naše cesta možná nebude snadná, ale jak doufám, tak od určité fáze bude o to přínosnější.

Vize a představy

Naší představou pro život na venkově je dosáhnout co nejvyšší míry nezávislosti. Ať už v oblasti dodávek potravin, energií, materiálů a dalších životu potřebných věcí.

Máme v plánu také nacházet nové uplatnění pro staré věci ať už jejich opravováním tak jejich přetvářením a recyklací na věci s novým užitkem.

Rádi bychom při tom podpořili život na venkově a zkusili sami pro sebe zjistit, zda je život na vesnici opravdu tak náročný, že stojí za to jej vyměnit za přelidněná města. Možná zjistíme, že to vlastně není tak hrozné, jak se obvykle lidé domnívají či je to dokonce fajn a najdeme se v tom.

Důvod

To všechno nejspíš podnikáme mimo jiné proto, že bychom rádi co nejméně přispívali k problémům jako je dojíždění do měst, kolony, fronty v obchodech, zbytné nakupování a různé podobné negativní jevy pomalu se plnících českých měst. S tím vším totiž souvisí značné časové, emoční, finanční či mnohdy také zdravotní ztráty a komplikace.

Venkov má naopak místa stále celkem dost. Nechceme tak být nadále součástí těchto problémů, ale naopak součástí jejich řešení. Dílčí součást takového řešení jsem již dříve nastínil v článku Decentralizace práce jako řešení dopravní situace (více zde).

Metody

Začali jsme proto příležitosti, které jiní nevidí nebo je z jakéhokoli důvodu přehlíží. Máme zájem zvýšit účinnost běžných činností jako spolujízda a sdílené služby a zvýšení využití dostupných strojů, zařízení a obecně zdrojů.

Využití příležitostí může zahrnovat například i využití ovoce, které mnohdy zbůhdarma padá ze stromů, aniž by ho kdokoli zvedl či mnohé jiné nevyužité příležitosti.

Naším záměrem je proto mimo jiné omezit plýtvání. Plánujeme také klást důraz na využití lokálních zdrojů, surovin, podporovat lokální ekonomiku a směnu zboží a služeb bez použití peněz. Cílem těchto postupů by mělo být omezení a minimalizace potřeby peněz a kde to půjde, tak se bez nich úplně obejít.

Omezení a rizika

Již nyní je jasné, že některých výše zmíněných bodů půjde dosáhnout a u některých bude dosažení složit. Každý krok jejich směrem se však počítá.

Velkých věcí se ale nedosahuje velkými kroky, ale naopak malými krůčky, které v součtu dají velký výsledek. Příkladem této myšlenky budiž pěší pochod do Santiaga de Compostela, který mi zabral nějaké čtyři měsíce každodenních drobných kroků (více zde). Nejdůležitější však byl je a bude ten první krok, bez něhož totiž není žádná cesta. Pak však nastupuje vytrvalost.

Určitým omezením pro nás může být nízké spojení se světem ať už ve formě slabého telefonního signálu, tak nedostupnosti internetu.

Financování – výdaje, sdílení, příjem

Velkou neznámou při každém takovém podniku je financování. Stavebním kamenem v této oblasti je zejména snížení nákladů na minimum, a to nejméně po nezbytně nutnou dobu, než se nám podaří uskutečnit další plány na vybudování příjmů.

Důležité také bude využívat synergie z běžného provozu stávající domácnosti. To zahrnuje pravidelné jízdy do města Příbrami či sdílení vybavení, nástrojů a strojů. Samozřejmě také práce a spolupráce v různých oblastech například přípravy dřeva na zimu.

Pro začátek můžeme v oblasti příjmů v rámci úklidu zredukovat a odprodat věci u nás neužitečné a přesto pro jiného použitelné (co to zahrnuje se podívejte zde).

Dalším pilířem mohou být příjmy z psaní či překladů, když to čas a internetové připojení dovolí. S postupujícím časem budeme moct doplnit i další pilíře příjmů například z domácí výroby věcí či jiných zatím neobjevených příležitostí.

Přispět na tento projekt však můžete i vy podporou tohoto blogu (více zde).

S chutí do toho

Naplnění výše popsaného plánu nemusí, ale mělo by vyjít. Cestou se určitě objeví skutečnosti, se kterými se budeme muset vypořádat a mnohdy se jim přizpůsobit.

Takové velké dílo je však také vhodné začít v malém a vyzkoušet, co která činnost, plán, nápad či myšlenka udělá. Proto na začátek volíme střídavý pobyt ve městě a na venkově s postupným přizpůsobením venkovských podmínek.

I přesto všechno jsme se rozhodli se s chutí pustit do díla…