Upevnění vize a jasný směr

Ruka, kompas, směr, ukazatel směru, jasný směr
Jasný směr (zdroj: Pexels)

Zahrada, podnikání, úklid i vědomá rozhodnutí podporují radost ze života a naplnění. Pohnuli jsme se z bodu nula a náš záměr dostal podnět k dalšímu rozvoji.

V poslední době jsme měli náročné období. Aktivně jsme pracovali, poznávali, učili se a hledali způsoby, jak zdokonalit naše podnikání a povýšit ho na novou úroveň. Pro náročný režim mi pak ani nezbývala energie na psaní. Díky tomu jsme však zaznamenali značné pokroky v našich započatých aktivitách.

Upevnili jsme přesvědčení, že zvolená cesta má i přes nejrůznější odbočky nebo slepé uličky správný směr.

V souladu s naší vizí nezávislosti a udržitelnosti (psal jsem zde), kterou jsme začali realizovat počátkem roku 2019, jsme se pohnuli z bodu nula o pěkný kus dál.

Zahrada pro samozásobení potravinami

Doslova na zelené louce jsme začali budovat potravinovou zahradu (psal jsem zde). Z trávníku jsme vykopali první drny, přetvořili je v záhony, které vydaly první plody (čtěte zde). Už nyní jsme se mnohému naučili a zahradu hned na podzim připravili na novou sezónu.

Rozšířili jsme přitom obdělávanou plochu, pohnojili a zkypřili půdu a do země už v listopadu zamířily další semena. Krajově přizpůsobené ozimé žito a poctivý česnek od českého šlechtitele tam již nyní klíčí.

Na jaře se pak spíš budeme soustředit na výnosnější a v našich podmínkách snadněji pěstovatelné potraviny jako brambory, cibule, luštěniny, kořenové zeleniny a dýně. Naopak omezíme křehkou zeleninu a zejména pak brukve.


Svíčkové podnikání

Svíčka, včelí vosk, ruční výroba, řemeslný výroba, stánek, trh
Svíčky na stánku

Od prvního trhu (psal jsem zde) se nám podařilo ujít pořádný kus cesty. Rozšířili jsme sortiment zboží o nové druhy svíček ze včelího vosku, o další šperky s vlastními motivy a šité dekorace s bylinkami. Přibyla nám také dílnička na výrobu svíček a tato kombinace dokáže při dobrém výběru trhů již tvořit alespoň nějaký příjem. Mohu tedy prohlásit, že již jde o fungující koncept.

V mezidobí pak budu mít spoustu práce se zjednodušením stánku (o původním jsem psal zde), který plánuji s novými zkušenostmi od základu přebudovat.

Zároveň jsem si uvědomil, že by bylo dobré stabilizovat svíčkové podnikání i na jiné úrovni. Jezdit delší vzdálenosti se stánkem v nejistém počasí je někdy náročné. Po domluvě s rodinou tak od nového roku začínáme pracovat na rozšíření svíčkového konceptu do stálých prostor na rodinném mlýně nedaleko od Příbrami, které tak plánujeme zpřístupnit veřejnosti. Návštěvníkům tam budeme moci díky zázemí poskytnout širší zkušenost a lepší zážitky.

Je tedy možné, že nás v příštím roce budete moci navštívit přímo tam. Časový horizont takové změny je pak lepší nepředvídat, uvidím jak to půjde.

I tato snaha zároveň zapadá do mé předchozí úvahy o návratu pracovních příležitostí zpět tam, kde lidé skutečně žijí. (psal jsem zde).

Úklid

Základní podmínkou takového zpřístupnění prostor a rozšíření našeho konceptu však zůstává úklid. Po prvotním opatrném a spíše povrchovém úklidu obytných prostor mlýna, je ale jasné, že opatrně je málo. Hnout s jednou věcí totiž znamená vynoření dalších tří oblastí, které vyžadují úklidovou pozornost.

Uklidit dlouho zanedbané prostory, na které prostě v pracovním procesu posledních desetiletí nějak nezbyl čas, tak představuje zábavu ještě na hodnou chvíli. Pro každý velký úkol je však důležité začít. Jakmile totiž člověk začne, zvládne dojít třeba až na konec světa (více jsem psal zde).

První krok už ale máme za sebou a další budou postupně následovat. A to tak dlouho, než se očista podaří.


Dobrá spotřebitelská rozhodnutí

Zároveň pokračujeme ve snaze správně se rozhodovat. Správná rozhodnutí totiž znamenají lepší prostředí a možnosti pro nás všechny. Jak sami můžeme svou správnou „spotřebitelskou“ volbou pozitivně prospět sobě i svému okolí jsem psal už minule (zde).

Naší preferencí tak jsou a zůstávají lokální suroviny od lokálních výrobců z lokálních obchodů. Tento přístup se snažíme uplatňovat nejen při podnikání, ale také při nákupu vstupů, potravin a životních nezbytností. Čím kratší je pak cesta od výroby ke konečnému využití, tím lépe.

Zodpovědná volba totiž bere ohled nejen na okolí, ale i lidi, přírodu či zdroje. Usiluje pak o snížení množství odpadu a plýtvání, které celý tento proces výroby a spotřeby provází.

K čemu to vede?

Možná jen k vědomí, že je to tak správně. Cílem těchto snah je naplnění vizí, které jsou odrazem životního úkolu.

Najít správnou cestu vede ke zmírnění nepříznivých vlivů a pocitů, které současný životní styl vytváří. Pokud víte, že je to tak správně, pak se dostavují pozitivní pocity jako radost z vlastních činností, příjemně stráveného času a naplnění.

Možná pak člověku stačí vědět, že to, co dělá, má smysl. Smysl nejen pro něj, ale i pro ostatní, aby mohl žít lépe, pozitivněji a mít prostou, nenucenou radost z toho, co dělá a že žije. A kde je radost, tam žádné nepříznivé pocity nemají šanci.