Lokální ekonomika aneb čím blíž, tím líp

Lokální ekonomika, námořní obchod, výroba, spotřeba, přeprava, logistika
Přeprava zboží na dálku. Zdroj: Pexels

Pro podnikání i osobní život jsme začali upřednostňovat české výrobce s českými vlastníky. Jaké má lokální ekonomika výhody, čemu to prospívá a v čem můžou být výhody pro nás samotné?

V souladu s naší vizí nezávislosti a udržitelnosti (psal jsem zde) se snažíme pro naše svíčkové podnikání nakupovat co největší množství materiálů místně. Preferujeme proto nejen české dodavatele a výrobce, ale kde to jde se také snažíme hledat dodavatele místně a co nejblíže našemu místu působení (psal jsem zde).

Stejný princip jsme v poslední době začali uplatňovat také v osobním životě.

Samozásobení

Máme za sebou první rok zahradničení a také první zkušenosti s pěstováním vlastních potravin (více zde). Považuji to prozatím za nejlepší způsob kontroly kvality i původu.

To co si zatím nemůžeme vypěstovat nebo vyrobit sami, se pak v snažíme sehnat v duchu lokální a české výroby a to nejlépe i z českých obchodů.

Jídlo a zboží z českého maloobchodu

Podnětem k hlubšímu studiu a snaze nakupovat české výrobky z českých obchodů byla návštěva u Mileny rodičů. Ti žijí v malém moravském městečku a jediným větším obchodem v obci pouze jednota COOP, kam chodí v naprosté většině případů nakupovat.

Při nedávné návštěvě se mi tak dostalo do ruky několik tamních výrobků a ze zvědavosti jsem se pustil do průzkumu složení, výrobců a země původu. Zaujalo mě přitom, že každý výrobek, který jsem vzal do ruky, byl český a v mnoha případech přímo moravský.


Zkušenost z příbramského COOPu

Začal jsem zjišťovat další informace a narazil jsem na obdobnou skladbu výrobků i v příbramském supermarketu COOP, kam jsem v návaznosti na svou předchozí zkušenost zavítal snad podruhé v životě. Mnoho výrobků ale bylo navíc nejen českých, ale přímo regionálních s výrobou v příbramském okrese.

Při bližším srovnání jsem zjistil, že prodejny COOP jsou to sice menší a zboží je tam méně, zato jsou výrazně klidnější, seženu tam všechno potřebné a často ani akční ceny nejsou oproti zahraničním obchodům výrazně jiné.

Ke svému překvapení jsem také našel zboží s jednoduchým složením, tak jak bych si jej představoval. Příkladem budiž u nás vyrobená paštika bez chemie.

Přemýšlel jsem, jak je možné, že tady to poctivě jde, když ve většině zahraničních obchodních řetězců lze skutečně české výrobky sehnat spíš jen tak aby se neřeklo.

Úspory z rozsahu a omezení rozsahu

Dospěl jsem k závěru, že zahraniční řetězce potřebují jednotné zboží do celé své sítě. Jedno a to samé zboží pak mohou prodávat napříč celou Evropou. Když už mají zavedenou síť obchodů v zahraničí, je pak snazší duplikovat zboží i dodavatele na jiném území.

Hledání místních dodavatelů je pak v takovém procesu spíš nákladovou položkou a vyžaduje víc času a práce.

Čeští dodavatelé možná také nejsou tak velcí, aby mohli zásobovat síť obchodů s tisícovkami prodejen napříč kontinentem. Obzvlášť pokud již mají zavedené dodavatele v domovských zemích. Místní maloobchod naopak může snáze jednat s místními dodavateli a v menších objemech zboží.

Proč se ale něčím takovým zabývat, když to jde ze zahraničí většinou levněji?


Vlastnictví peněz

Už nějakou dobu je velké téma vyvádění dividend do zahraničí. Říkám si, že pokud u nás vydělávají peníze české firmy s českými vlastníky, tak zaměstnanci i majitelé takových firem u nás také bydlí a utrácí své vydělané peníze.

Jsou-li majitelé takových firem Češi a skutečně tu žijí a podnikají, pak také vydělané peníze spíš investují doma. Místo odvádění výdělků do zahraničí, tak podporují podnikání, zaměstnanost a další aktivity ve svém okolí.

Přeprava

Obdobný význam má lokální výroba a obchod pro přepravu zboží, které tak putuje pouze kratší vzdálenosti. Pokud se zboží nemusí převážet z jednoho kouta Evropy či světa na druhý, ušetří se tím spousta času i nákladů a samozřejmě i pohonných hmot.

Pochopitelně, ne všechno lze místně vyrobit, ale rozsah zboží, který se u nás vyrábí je přinejmenším široký.

Rozhodování

Výhodu pro své okolí a celou zem mají domácí podniky i v oblasti rozhodování. Místní podnikatel se na spolupráci snáz domluví s dalším místním podnikatelem. Vzájemně se tak budou podporovat už pro geografickou, jazykovou a kulturní blízkost.

Takový podnikatel ale potřebuje mít možnost se sám rozhodnout od koho a kde bude odebírat zboží. Musí proto ale být nezávislý na rozhodování v zahraničí.

Pokud má firma v Česku pouze výrobní závod, ale sídlí přitom na druhé straně světa, její vedoucí představitelé nemají kromě ekonomických faktorů žádnou motivaci držet výrobu u nás.

Budou tady pouze dokud se jim to vyplatí. I velké investice do hal, výrobních závodů a továren tak mohou jedním tahem pera za oceánem skončit a během krátké chvíle se přesunout zase jinam, kde to bude výhodnější.

To samozřejmě může udělat i český vlastník, ale mnohem spíš se bude snažit zachovat ústředí své firmy a alespoň část výroby tam, kde skutečně žije.


Dohled nad kvalitou i odpovědnost firem

Čím víc si vyrobíme a zařídíme sami, tím větší také můžeme mít dohled a kontrolu nad kvalitou výroby a podmínkami, za kterých námi používané věci vznikají, kdo je vlastně vyrábí a jaká je jejich skutečná cena (nejen finanční).

Mnohem snáz také mohou zákazníci požadovat nápravu případného nezdravého stavu na místním podniku, než na mezinárodním konglomerátu, se sídlem kdesi na druhé straně světa.

Stejně tak se místní firmy budou k lidem i svému okolí chovat spíše ohleduplněji už jen proto, že tady žijí jejich majitelé a jejich rodiny.

Uzavřený oběh zboží a služeb

Zajímavým modelem pak může být uzavřený oběh zboží a služeb. Je to stav při kterém to, co tady vyroste, se tady zpracuje, dodá zákazníkovi, použije a spotřebuje.

Pomáhat si jako lidi musíme sice i na mezinárodní úrovni, ale čím kratší bude řetězec od výroby ke konečné spotřebě, tím méně energie bude potřeba na všechny úkony nutné k jeho realizaci. Celý proces pak může být pro jeho účastníky o poznání klidnější a příjemnější.

Stejně tak všem účastníkům zůstane na konci víc peněz, když ubude článků řetězce, které si v každém kole přihodí něco pro sebe.

Zamyšlení na závěr

Nestojí opravdu za to se zamyslet, co a jak děláme a jaké to má důsledky? Rychle, snadno a levně někdy nemusí znamenat ani dobře, ani kvalitně, ba ani zdravě pro lidi či přírodu.