Obsahový marketing: cesta k odlišení se

notes, telefon, notebook, pero, smartfon
Obsahová komunikace. Foto: Zdroj: Pexels

Obsahový marketing umožňuje komunikovat k široké veřejnosti i specifickým skupinám. Přitahuje pozornost a umožňuje odlišení se.

Obsahový marketing je ve své podstatě způsob předávání informací pomocí vyjádření myšlenky ve formě vnímatelné a pochopitelné dalšími osobami.

Je to tedy určitý způsob komunikace. Aby přitom komunikace mohla vzniknout, je třeba mít nejen komunikujícího, ale také příjemce komunikace.

Komunikace k široké veřejnosti i specifickému publiku

Výhodou komunikace na internetu je, že můžete komunikovat rozsáhlým množstvím příjemců najednou.

Lze tak komunikovat k široké veřejnosti, ke svým zákazníkům, k cílenému publiku a s ohledem na schopnosti dnešních reklamních systémů i ke zcela konkrétním skupinám jedinců ve specifických oblastech či se specifickými zájmy. To pak nahrává možnosti komunikovat specifické informace ve specifickém okruhu zájemců.

Nejčastěji se při tom jedná o předávání informací formou psaného textu, obrazu, videa či zvuku.

Nejobvyklejší obsahový marketing

Nejobvyklejší formu předávání informací na internetu přitom dnes tvoří zejména textová a video forma. Oboje je formou obsahové komunikace, kterou mohou další lidé vnímat a přijímat.

Předávání informací formou článků či jiných textů je originální formou jak zpracovat a vyjádřit jedinečnost své činnosti. Ať už vyrábíte, prodáváte či děláte cokoli, musí Vaši zákazníci vědět, že to děláte a že to děláte nejlépe jak to jde.

A právě možnost přesvědčit čtenáře o tom, že něco umíte nebo děláte dobře, a že svému oboru rozumíte je v chaotickém prostředí internetu doslova poklad.

Základní podmínkou při tom je, že čtenáři musí opravdu obdržet nějakou přidanou hodnotu, která pomůže vyřešit jejich problém a poskytne jim opravdové odpovědi na jejich otázky.

Funguje to trochu jako když se zeptáte moudrého starce, který celý život pracoval ve svém oboru a ví o něm všechno. Předpokládáte, že obdržíte odpověď, která Vám pomůže nebo Vás nasměruje. Obsahový marketing a firemní prezentace by měly fungovat stejně. Dávat platné odpovědi.

Pochopitelně v prostředí dnešního světa je potřeba počítat s tím, že mnohé informace rychle zastarávají a je proto potřeba je průběžně aktualizovat a přizpůsobovat aktuální době.

Obsahový marketing znamená pozornost

V současnosti se proto obsahový marketing na internetu stále více prosazuje. Každý kdo chce být na internetu vidět se musí přizpůsobit měnícím se vyhledávací algoritmům významných vyhledávačů. Ty totiž stále zdokonalují vhodnost výsledků pro vyhledávání uživatelů.

Kvalita poskytovaných informací a shoda s hledanými výrazy jsou tak jedněmi z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují pozici ve vyhledávání a schopnost zájemců dostat se k Vašemu sdělení.

Poskytovat kvalitní informace pak znamená přitáhnout a udržet pozornost veřejnosti, ze které se mohou postupem času stát zákazníci. To je důvod proč stále více společností přistupuje k tvorbě obsahového marketingu.

Obsahový marketing jako cesta k odlišení se

Je až pozoruhodné, jak mnoho společností dělá velmi podobné činnosti. V mnoha ohledech přitom ani není velký prostor jak dělat věci jinak. Odlišit se je však možné formou specifického poradenství klientům.

A právě i v této oblasti je možné využít obsahový marketing. Poradenství a schopnost předat důležité informace zákazníkům na internetu včas, tedy ve chvíli, kdy je hledají a potřebují, je ideální možností jak zachytit jejich zájem hned v počátku a poradit jim ve chvíli, kdy se rozhodují.

Součásti obsahového marketingu

Součástí obsahového marketingu je pak také SEO neboli soubor nástrojů určených pro snadnější pochopení obsahu ze strany internetových vyhledávačů. Více o SEO v oblasti obsahového marketingu jsme se již dozvěděli v dřívějším článku (zde).

Formou obsahového marketingu také může být na tomto blogu nedávno vytvořená videobeseda na téma svatojakubské cesty (více o besedě čtěte zde). Je to technicky vzato způsob vzdělávání a předávání znalostí a vědomostí, které mohou pomoci dalším zájemcům připravit se na svou cestu nebo se dozvědět o zkušenostech ostatních.

Poradenství

Pomáhám zájemcům z řad firem a podnikatelů realizovat obsahový marketing od komunikační strategie webů či PR realizované prostřednictvím vlastních elektronických médií i dalšími způsoby tak, aby komunikace dávala smysl a pomáhala účelu, za kterým vzniká.

Více o možnostech spolupráce v oblasti realizace obsahového marketingu najdete v záložce služby (více zde) nebo mě můžete přímo kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře (zde).